top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

8.2015 ♦ אני שושנה קורן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

גרתי בשכנות עם לילה ומשה מעל עשרים שנה, באותו רחוב, מספר בתים הפרידו בינינו. את לילה כמעט ולא פגשתי. הפגישות עם משה היו תמיד ברחוב והיו מלוות בחום וידידות אמיתית.


בבוקרו של אותו יום ראשון התקיימה פגישת רחוב כזו. שיחה שגרתית שנסבה סביב לילה והביאה למפנה בחיי. החיבור עם לילה היה מיידי, טוטאלי. כאילו אנו מכירות מימים ימימה. 


שמעתי את דבריה והקול ששמעתי היה כקול שהחזיר אותי למקום רחוק, מקום חם, אמיתי ומקבל. מקום שלו חיכיתי הרבה שנים.  הבנתי מיד שהגעתי אל יעודי. כשיצאתי מאותה פגישה הרגשתי שקיבלתי מתנה. מאותה מתנה אני נהנית עד היום.


הכניסה לעולם האור מחזירה אותי יומיום למקום מואר, מכיל ומצמיח יותר. בהיכנסי לעולם זה נוספים לי הבנות, גילויים, אפשרויות, כישרונות ויכולות המפתיעים אותי כל יום מחדש. דברים נפלאים קורים לי. 


אני מרגישה שכל יום אני צומחת וממריאה. יש בי תחושה שקצב ההתרחשויות בעולמי השתנו פלאים.


מאז המוזיקה הרמונית יותר, הצבעים עוצמתיים יותר והמראות ברורים יותר.

למדתי להקשיב לקול הפנימי, לסלוח, להיות בקבלה, לשמוח, לצחוק ולהצחיק, לזרום, לזמן לעצמי ולצביר משנה שלי רק מחשבות חיוביות.


האופטימיות ושמחת החיים שורה בחיי. כל זאת מתוך הקלות וממקום מואר. אני רואה את האנרגיה הזורמת בי בצבעים. הכוח הפך למוחשי. כדברי אל אלינוס, אני במדיטציה אין סופית. היום אני במקום שבו שלווה,  ראייה נכונה, מטפלת בצביר המשנה שלי ובאנושות.


מודה להדרכה שמכוונת אותי ומודה לדברים הנפלאים שקורים לי.

אני שמחה להיות בתהליך זה וללמד אחרים. ההכלה שבי באה בקלות יותר. היכולות שבי באים לידי ביטויי ומקבלים הערכה ומקום. יש לי מה לומר ואנשים רוצים לשמוע מה יש לי לומר.


כל בוקר אני בהודיה לבריאה ששלחה לי את משה בבוקרו של יום ראשון ומודה לבריאה שבחרה בי.


מודה ל "אנו האלוהים", לקריון ומשפחתו, למועצת ה- 12 ולאל אלינוס.

מודה לציונה שותפתי לדרך וכמובן לליילה , האם הרוחנית שלי.

bottom of page