top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

24.11.16 ♦ אני מוטי לוי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אני מוטי מרט לוי בחרתי במהות האור לשרת דרכי לכן התחלתי ללמוד את המדעיים של 250 תדרים ושיעורים.


כשהתחלתי הייתי בתחתית הבור אבל משיעור לשיעור הבנתי כמה התדרים האלה לוקחים אותי אל האור ולכח העצום של הבריאה של האור יותר נכון אל "אני".


התעצמתי יותר ויותר במועצת 12, כבר הבנתי המדעים של אל אלינוס האור לשרת ייקח אותי לגבהים ומיימדים שלא הכרתי. 


הבנתי כמה שינוי אני מסוגל לחולל לכן מיד אחרי הפסקה ארוכה התחלתי ללמוד את 120 מדעיים של אל אלינוס, ידעתי כבר אחרי המדעיים ובמהלכם אני אתחזק עוד יותר ואגיע לאור.


המיידעים לימדו אותי את מהות החיים, ראיתי כמה אני סבלני כלפי אחרים במיוחד לצביר משנה שלי ע"י כך נהייתי האור שלהם.


כיום אני יותר נינוח ושקט בידיעה שכל מה שאי רוצה ולהשיג מסוגל לכך.

מבחינת אישיות האמנתי ומאמין עוד יותר אני בתוך האור, אני האור. השינוי כאן בתוכי. אני אוטוטו אבא טרי, נקי מכל הפחדים ומדפוסים ישנים רק מסתכל קדימה עם אשתי המדהימה.


אני שמח ומלא אושר ואור שסיימתי ללמוד ועוד רגע ארצה ללמוד עוד.

תודה רבה לכם ובאהבה ובאור מלא,

מוטי לוי

bottom of page