top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

♦ אני דליה צמח

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

זו בחירה שעוזרת לאנושות לצורך השינוי. במחשבה אחת - השינוי הוא רב. אני אור עקשן שצמחתי מחושך לאור היום אני ברגש גבוה לשתף מוכנה מאוד

ההבנות והיישום חשובים מכל, עדיין לומדת ולא מוותרת והנה עכשיו הגיע הזמן הידע גדל, והיישום צמח. אהבה שולחת לעבר שבו - הידע היה קטן אני – ֽשמחה לבטא שירות, היום אני מלמדת בשמחה ורוצה לעזור לכל בקשה היפה והשלמות אני לומדת.


אני מאחלת לכולם אור ואהבה, רצון, נחישות והתמדה.


שקט פנימי לצורך גדילה ושינוי ב"עצמי" ושינוי באחרים. ואת, לילה, לא אשכח, בזכותך הגעתי לתוצאה ולילה המוארת והמושלמת אהבה תמיד נותנת. ידע בשפע מחלקת – תמיד, בדרך האור.


אוהבת אותך מאוד. אוהבת מאוד את ההדרכה שלי, את נשמתי, את אלוהים, המלאכים, אנו האלוהים, האלוהות, קריון, מועצת ה-21, אל-אלינוס, את אבא שלי, את כל האור. תודה רבה לכם על הכל!!

דליה צמח, באר שבע

bottom of page