top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

♦ אני לואיז ששון

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לילה יקרה, תודה! תודה לך כצינור אור טהור! התדרים המופלאים האלה שירדו דרכך יצרו שינוי והתמרה באלה הלומדים ולכל הסובבים.


זכיתי לחבור אלייך ולקבל תדרים אלה שבאמצעותם הותמרתי. כפי שהבריאה אומרת "את יודעת האור לנתב" כשאני שומעת משפט זה אני יודעת שהבריאה מזכירה לי כל הזמן את שליחותי ואת מהותי. אותה שליחות שהתוודעתי אליה עם כניסת העידן החדש לרמת הכלל.


ידעתי שאני בשליחות מטעם הבריאה ובכך עברתי "בתי ספר רבים" וכפי שהבריאה אמרה לי "מספר תחנות"... כשהגעתי אלייך הרגשתי שקיבלתי חזרה את האיכויות וכי השליחות צומחת בתוכי וגדלה.


המרתון האינטנסיבי שעשיתי בביתך חיזק והעצים את תפקידי גם כמשחזרת גלגולים שזוהי השליחות העיקרית שלי עוד בהיותי באטלנטיס ועוד בזמן שיצרתי חתימה נשמתית עם יהוה ועם אני אל אלינוס להוות ולהכיר את צינור האור הקיים בתוכי.


כמשחזרת גלגולים העוזרת לנשמות להכנס אל נבכי עולם הרגש ולהגיע אל מקור הנשמה וליצור שחרור והתמרה, אני יודעת ומודעת לתדרים העוברים דרכי ואל המטופל ומתמירה גם אותו. וכשאני משתמשת בתדר "הטבעה בכפות הידיים" אנו האלוהים מפגש 12 אני יודעת שתדר זה מוסיף ומשדרג ויוצר את השלמות של אותה חוויה ואותו תיקון תם ונשלם.


הבריאה חזקה אותי ואמרה "יצרת מהות מתקדמת על פי אותו צו נשמתי חברת אל אותו כלי כצורך נשמתי וחתימה, יצרת חיזוק של אותם מיידעים, קיבלת חזרה כוחות ראשוניים לצורך אותה שלמות" זה חיזק לי את הידיעה של אותה שליחות הצומחת בתוכי ומתעצמת והופכת לעמוד של אור.


לילה יקירתי, כל זאת את עושה בדרך המוארת המאוד מיוחדת שלך. בצנעה ובענווה, בחיוך ובשמחה, בסבלנות ובסובלנות כשאת נחושה בשליחותך פתוחה, נותנת ומעבירה את כל מה שאת יודעת. כשהחלתי ללמוד אצלך לא חשבתי על אפשרות הפצת הידע דרך הנחייה שלי.


לימדתי שחזור גלגולים פעמיים בשנה ולמדתי על מנת להעשיר את עצמי ולספק את הצורך הנשמתי שלי. והנה מצאתי את עצמי פותחת קבוצה של "חיבור למודעות על" של "אנו האלוהים" (כמובן לאחר המלצתך החמה) ומעבירה את הידע לתלמידים שהיום כבר הגיעו ללימודים של מועצת ה 12.


אני רואה את ההתרגשות של כולם ויודעת כי הם מחכים כל שבוע למפגשים ומרגישים את השינויים כל אחד ואחד על פי רמת התפתחותו. וכפי שאת יודעת יש לי מספר תלמידים שגם הם מלמדים את אותם מיידעים.


כשאני שומעת מהם את הסיפורים השונים של ההתנהלות היומיומית, אני יודעת שאכן זהו צורך נשמתי ותזכורת לאותה נשמה על מהותה ייעודה והתפתחותה. אני מרגישה סיפוק והערכה ומוקירה את אותה שליחות מבורכת כל יום מחדש.


אני שוב מודה לך על היותך צינור מוביל המעביר איכויות אלה מתוך אמונה שלמה העוברת ומתמירה כל אחד ואחד ומזכירה כל פעם מחדש שעל פי אותה אמונה ניתן לתת הכרה לאותן איכויות ולברוא כל יום מציאות חדשה ומתמירה. וכשאני בחרתי במהות האור לשרת דרכי אני יודעת כי בחרתי במהות האור עוד בהיותי אור ושאותה תזכורת מחזקת אותי ועוטפת אותי בהמון אהבה ומחזירה אותי בשמחה אל משפחת האור. אוהבת אותך המון ומחבקת חזק

, לואיז ששון

bottom of page