top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

♦ אני מלכה אלדר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הודיה, ל- "אנו האלוהים" - על שהביאו "חיבור למודעות על", תודה ל- קריון והמשפחה - על שהביאו "תודעה במרחב ובזמן", תודה. ל- "מועצת ה - 12 שהביאה "כוח העל לשרת", תודה ל- אל אלינוס - על שהביא את "שמחה לבטא שירות", תודה.


לילה ברזסקי, גברת נכבדה,

ברצוני להודות לך אין סוף פעמים על כל המיידעים שהורדת. עוד מהשיעור הראשון של "אנו האלוהים" ועד השיעור האחרון של אל אלינוס, התרגשתי, התלהבתי כל שיעור מחדש.


במשך כל הזמן של הלימודים, השתניתי לאט לאט מכל המצב שהייתי בו מאז שנולדתי.


דרך המיידעים למדתי איך לחבור לאהבה והבנה, איפה טעיתי כל חיי. איך לחבור לחיובי ולא לתת לאחרים להשפיע או להגדיר אותי ולהיפגע מהם. היום, אני במצב אחר לגמרי ומבקשת להאיר את האחרים שעוד לא הגיעו לאור ולעזור ולטפל באחרים.


אני הוויה מוארת ומחוברת לכוח האלוהי שבי ולאור. אני הווה מהות חיי בשמחה מתוך ההולמות, אני שמחה ומודה לך על כל המיידעים.


אני גאה שזכיתי להכירך וללמוד אצלך ואת בעלך משה, להכיר.


בכבוד רב, ותודה על הכול, מלכה אלדר, ערד

bottom of page