top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

14.7.14 ♦ אני מרים אדלמן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אני מאז ומתמיד ידעתי שאני שליחה ותמיד הייתי מודעת ליכולות ולאיכויות שיש בי.

אני עוזרת לאנשים בכל הגילאים, בחוכמת החיים שלי ובעזרת כל מה שידעתי ועוד לומדת עכשיו.

בנוסף עשיתי טיפולים בכל מיניי רמות והצלחה שהייתה לי הייתה גבוהה מאוד, תמיד אהבתי לתת מעצמי, לאחרים וברגע שהגעתי לגברת לילה ללמוד את המיידעים זה התעצם והיא אפשרה לי לתת מעצמי לאחרים בעוד רמות גבוהות.

אני רוצה באמת להגיד לך, לילה, תודה על שפתחת לי את הדרך ונתת וחיזקת אותי דרך המיידעים של אנו האלוהים, קריון, מועצת השתיים עשרה וכמובן אל אלינוס.

כבר מגיל מאוד קטן הרגשתי שיש משהו בתוכי, ועשיתי דברים בלי להיות מודעת והיום אני נמצאת ברמות גבוהות ומודעת לדברים ומבינה אותם. כבר לפניי כמה שנים הייתי משתמשת בכוח אלוהי והכל יכול.

ולמרות זאת, לילה, עזרה לי להגשים ולהעצים את היכולת שלי וחיזקה לי אותם. בעצם כל הלימודים האלה עזרו לי מאוד בלי קשר למה שאמרתי שכמובן זה פתח לי עוד דרכים ועזר לי לעזור ולתת מעצמי לאחרים.

זה גם עזר לי להבין אם יש לי כוח רצון אני צריכה לעשות את מה שאני מאמינה בו, ואוהבת אותו למרות כל הקשיים והסביבה שלי.

בבוקר אני קמה וכבר רוצה ללמוד, בנוסף לזה זה עזר לי ללמוד לכתוב בעברית או יותר נכון המיידעים דחפו אותי להתחיל ללמוד לכתוב בעברית במקום בצרפתית או לטינית.

ואפשר לומר שזה מאוד עזר לי להתגבר ולהתחזק לאחר שבעלי ז"ל נפטר וזה היה לי קשה מאוד.

לכן הלימודים נתנו לי סיבה לקום בבוקר בהבנה שיש לי מתנה שאני צריכה להשתמש בה ולהעביר אותה הלאה.לסיום אני רוצה לומר שכל פעם למרות המרחק אני מגיעה לסוף מפגשים של 4 התוכנות של המיידעים.

אני מגדירה עצמי יום יום:

  • "אני מרים האור העוצמתי שבתוכי – הכול יכול".

  • "אני מרים בצלם אלוהים, האור שדרכו האמת והנכון -בשליחות הבורא".

  • "אני מרים האור שבתוכי, כוח האמת והנכון עוזרים לי לטפל באנושות, ביקום ובכל העולם, בחסד".

  • "אני מרים, האור שבי איתן! תודה על מה שאני ועל האמת שלי".

ולכן רוצה אני לומר תודה לבורא ששלח אותי למקום המופלא הזה.

תודה

bottom of page