top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

♦ אני אורית ווידמן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

בשנת 2011 נגמרו חיפושי הקדחתניים אחרי מהויות, אחרי תורות אשר לא שירתו את נשמתי ואת הווייתי


בשנת 2011 נפתח דף חדש בחיי, אחייני, אמיר אשר פתח בפני את הדלת "לחיבור מודעות על" כאן נגמרו החיפושים, כאן נידלק האור של חיי. 


"אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי" דרך אותו לימוד אשר ירד דרך אישה מוארת, דרך לילה. לא הזדקקה נפשי להמשיך את החיפוש, אלא רק את הצימאון של לדעת את האמת והנכון אשר ירדו דרך המיידעים, דרכם למדתי שהחיפוש הוא בעצם "באני שלי" ואותו מצאתי. 


מצאתי את אותה שלוה וביטחון אשר מאז מלווים אותי. כולי הודיה ל-אנו אלוהים, לקריון, מועצתה-12 ואל אלינוס, אשר הראו  לי את  הדרך, דרך קלות ואהבה. 


דרך האור – איך לעזור לי, למשפחתי ולכלל. איך לעזוב את הקושי, איך להסתכל על דברים "ממבט על" לראות את האחד בתור האני הכולל אשר בכל אחד האלוהים בו. לראות את האדם מתוך אהבה, לא בביקורתיות, כל אחד וההוויה שלו.


"אני בחרתי במהות האור" ללכת בדרך מוארת, דרך שמהותה עזרה וסיוע לאחרים מתוך אותו מקום גבוה ומואר. אני בחרתי לעשות שרות באור שקיבלתי עבור האחרים. 


אני בחרתי להיות כלי להעברת הידע והאיכויות שלמדתי לסובבים אותי כדי שגם הם יוכלו לחיות את חייהם בצורה הולמת, כמו שאני, כאשר חוויתי בתהליך הלימוד: שלוה, אושר, איזון, אוזן קשבת לקול הפנימי שלי, לעשיה מתוך האמת והנכון. 


למדתי את האחריות, לברוא את חיי בעצמי, לטובתי ולטובת הכלל. למדתי לברוא את מהוות חיי בשמחה.


אני מודה למורי היקר אמיר קוליק, שלימד אותי את המידעים.

אני מודה לאישה היקרה, לילה, אשר הביאה את המתנה היקרה מכל נתנה את המיידעים.


אני מודה להדרכה אשר כיוונה אותי לאור, לאמת ולנכון.

אני מודה לבריאה ולבורא על האהבה הטוטלית אשר הם מורידים עלינו.

הרבה תודות, אהבה ושמחה

אורית ווידיימן, גרמניה

bottom of page