top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

12.5.15 ♦ אני מיה גל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

עמידה מול עצמי ומול הבריאה.


המסע הרוחני שלי החל מיום שנולדתי. התחלתי לתקשר מיום שיש לי זיכרון את עצמי. זה היה חלק מחיי. הבאתי תהליכים מורכבים לחיי והיה צורך להיפרד מהם כדי להמשיך הלאה.


שאלה שליוותה אותי לאורך חיי היא השילוב בין חיים ארציים לחיים רוחניים. הפער ביניהם היה גדול עבורי.


באחד הימים כשאני אימא לשתי בנות צעירות פנתה אלי ההדרכה הרוחנית ואמרה כי נפתחת קבוצה אצל לילה ועלי להצטרף. שאלתי: מה לגבי המרחק? העלות הכספית? נאמר לי, אנחנו אחראים לכל, את מצטרפת. וכך היה.


למדתי את "אנו האלוהים – חיבור למודעות על" והתחלתי לקבל תשובות. החשובה ביותר היא ההבדל בין פעולה שמונעת מרגש נמוך ומחשבה נמוכה, לבין פעולה שמונעת מרגש גבוה ומחשבה מוארת. בהבנה זו קיבלתי תשובה לחיבור בין רוח לחומר. ואכן חיי השתנו.


המשכתי ללמוד את יתר המיידעים של לילה: קריון, מועצת ה 12 ואל אלינוס עם דורית רווה. בכל מידע והתפתחות השלתי משהו נוסף וקיבלתי במקומו חוויה מוארת. היכולת לראות את החיים הארציים כמקום להביא את ההבנות ולפעול במקום כמקום של כאב. להבין כל אדם בתהליכיו והסבלנות לקוות שכל אדם ימצא את דרכו. 


תודה לבריאה ולשליחים שהיא שולחת. אני קיבלתי את לילה ודורית, ובעיקר קיבלתי את עצמי.


המחויבות שלי: לפעול בדרך מוארת כדי לקדם את עצמי ואחרים שסובבים לי. לבחון את המניע לכל פעולה לפעול מתוך אהבה וידיעה עצומה של הדרך. בכל פעם שפעלתי כך דברים השתנו. לאורך חיי נאמר לי דרך ההדרכה כי אני "נשמה בלתי תלויה". 


לאחר מכן קיבלתי מסר זה דרך לילה. עדיין איני יודעת את כל המשמעויות אך מתחייבת לפעול בכל דרך אותה נשמתי בחרה. להמשיך במחויבות, לראות את הרוחני גם כשהחיים מנסים להראות כי אין בכך היגיון ארצי. לדעת שיש היגיון קוסמי.


אני מודה לכל הדרכה שנשלחה אלי שאינה בגוף פיזי ובגוף הפיזי. תודה לילה ודורית על המסע שלכן שמוביל כיום את שלי.


מסר עבורי מאל אלינוס במפגש 121 דרך לילה:

"שלום לך וברכות חוברת האור לשרת. אני אל אלינוס אשר מתעל בך יכולת והשפעה אשר תביא עוצמתה מתוך ההולמות אל ההולמות אשר בה להכיל רבים בדרך. ואכן שליחות זו היא מקור אשר לה נשמתך מהווה צורך אשר בו לתעל האיכות בהולמות. 


ואכן כלי רב עוצמה זו אשר בך ניתן מאותם ידעים אשר רוכשת הינך, יהוו התמרה והשפעה אל תהליך מואר אשר את תתעלי באחר. וכאשר נאמר לך רבות כי אותה שליחות אשר הינך עושה מהווה יכולת לך להעשיר עצמך אל אותה העצמה אשר בה תכירי את יעודך בהולמות. אותו יעוד יהווה בך אכן סיפוק בו תרווי את אותה נחת ואת אותו כוח זה מהולמות.

ועל כן יקירה, שוועי רצונך זה כנר לרגליך”.

bottom of page