top of page
תמונות תלמידים של לילה לפי התלמיד שמשתף את התוכן בדף

♦ אני רונית חיים

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

ללילה ומשה היקרים, רציתי להגיד מספר מילים על המסע שעברתי בסדנאות מסע של התפתחות ולמידה, של כלים ותובנות. לריפוי, אהבה, שמחה ובכלל לחיים.


עברתי אתכם דרך ארוכה ושנים של עשייה, התחלתי בסדנת אנו האלוהים, בה מפגש אחרי מפגש קיבלתי בכל פעם כלי חדש המשכתי עם קריון שהגיע עם כל האהבה והמשפחה לימד על מרחבי הבריאה, והחזיר לחיי את סבאתי האהובה שנפטרה.


צעדתי ביחד עם מועצת ה-21 הנפלאה שהתחברתי אליה באהבה גדולה וביחד עם שלוש קרניים מלאות עוצמה- האש, הארגמן והזהב כתמתם. וכמובן העבודה על מוח ימין עם בניית התוכנה החדשה. הבנתי שאיני חסרת אונים ותלויה במזל או בגורם חיצוני אלא בתוכי נמצא הניצוץ האלוהי.


עזרתי לרפא, לשנות לאנשים חשיבה ולברוא ממחשבה מציאות חדשה. בחרתי לחיות מתוך המשפט הנפלא שמועצת ה-21 הביאה לחיי באהבה "אני הווה מהות חיי בשמחה"


כל סדנה סיימתי עם אנרגיה יותר חזקה עם תובנה יותר גבוהה, ועם עוצמות מדהימות הגוף שלי עבר שינויים והתמרה, והתחבר לאינסוף ולבריאה. אלינוס השלים חוסרים ולימד על מהות הרשימה והשעורים.


במקביל הפכתי למנחה וביחד עם שמעון בעלי ועם מיכל החברה העברתי בסדנאות רבות את הבשורה, עזרתי לפתוח דלתות לאנשים, שהרגישו צורך והיו בחיפושים. רבים מתלמידי הפכו בעצמם למנחים


וכך המשיכו את השרשרת כמו במרוץ שליחים, כשבראש רצה לילה המופלאה יקירת הבריאה.


אז לסיכום אומר תודה על הכל והמשיכו בעשייתכם הברוכה. ממני באהבה, רונית חיים

bottom of page