top of page

"תיקשור לשאלות על מבצע צוק איתן"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

23/07/14

תקשור עם אל אלינוס דרך לילה ברזסקי –  לגבי מבצע "צוק איתן" –  23.7.2014

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר הבאתי בכם איכות מצורך אותה התמרה בכם ליישם.
אכן אותם אלו מיידעים הינם איכות אשר בה אותה בריאה הביאה בכם לחזקכם בתהליך. ואכן כאשר ואמרנו כי אותם אלו אשר באים "נושאי הדגל" מצורך אשר להם בחוויה ומצורך אשר להם באותה התנדבות, אכן כל התהליך הינו תהליך אשר היה מצורך אותם אלו להכיל.


ומתוך הכך כאשר ואותם אלו נשמות אשר בחרו צורך זה, מתוך הצורך אשר להם להוות "יציאה", הרי מצורך אשר אותה יציאה, נוצר אותו חיבור אשר להם היום לצורך התפקיד אשר להם לבטא.


ואכן כאשר וכל אותה אנושות אשר אין בה מודעות ואשר אין בה היכולת לנתב מודעות מתוך ההולמות ולשנות את אותה מסה אשר חברה לשער ימין, אותם אלו נשמות ידעו מצורך הכוח אשר בהם להכיל ,תהליך מתוך אותה בחירה.


ומתוך הכך כאשר ומתוך אותה מודעות אשר לא הייתה באותה אנושות, ומתוך הכוח אשר עלה – שלילי, אל אותו שער ימין ויצר את אותה מסה – אותה מסה הביאה את אותו כוח אשר בה משכה את אותה התנדבות של אותם אלו מצורך.


ועל כן הווה אומר כאשר ואותם נשמות בחרו לצאת מתוך הצורך אשר להם באותה התנדבות, אכן, אותם אלו הבינו כי אותה מסה עדיין קיימת, ואותה חוסר מודעות עדיין קיימת. 


ומתוך הכול אשר הבאתי בכם באותם אלו מפגשים להביא בכם את הידיעה כי וכאשר אנושות במודעות, הינה חוברת אל אותו איזון ואל אותה תוצאה אשר בה אכן העתיד תלוי באותם אלו אשר חוברים לגוף הפיזי.


ועל כן כאשר ואותם דפוסים מתנהלים ויוצרים באותה אנושות את אותה תפישה ואת אותו חיבור אשר להם בחיי היום יום, אכן אותו שער ימין מהווה התמרה מצורך אותו פירוק, ומתוך הכך באו אותם אלו לשרת את אותו כוח זה מצורך.
ומתוך הכך וכל אותה אנושות אשר מכירה בתהליך ויוצרת חיבור אל המהות, אכן תשתנה אותה אנרגיה ולצורך. האם הבנתם?

שאלה: מה שקורה היום עם החיילים עם המלחמה ועם הפירוק של המנהרות זה כמו שהבריאה רצתה?


תשובה: ומתוך אותה הכרה זו אין לבריאה את אותה מהות של הרצון, יש בכם את אותה הכרה של המהות של הרצון כאותם אנושות. ועל כן יצרתם את אותה מודעות אשר בה היה שליליות, והתמרתם את אותו שער ימין מתוך הצורך אשר לאותם אנרגיה אשר שלחה אותה אנושות, ומתוך הכך כאשר ובאה הכרה בשער ימין, באה גם אותה התנדבות של אותם אלו להכיל התהליך בהולמות. האם הבנתם?

שאלה: כן, אבל האם אנחנו עדיין מרגישים שיש כוח עליון ששומר על עם ישראל בכול כך הרבה תחומים בשבועות האחרונים, וכאילו כן יש יד אלוהים בתוך כול התהליך הזה, האם זה נכון?


תשובה: ומתוך אותה הבנה זו אשר לכם, אכן כאשר ואתם אשר עלתה בכם אותה מודעות ויצרתם את אותה רשת ואותו טיפול אשר לכם בשער ימין, חיזקה את הכוח אשר לאותה אנושות להכיל התהליך ולמנוע את אותם אלו קשיים אשר לאותה אנושות להכיל.


ומתוך הכך מתוך הצורך אשר לאותה אנושות לבטא חייהם מתוך ההולמות, אכן הינם מבטאים חייהם מתוך השמחה ומתוך השלמות אשר אותה עבודה אשר נעשית דרך אותם אלו אשר "נושאי הדגל" לבטא, אכן סומכים מתוך אותה אמונה ויוצרים עימם חיבור אשר שיווי תדר קיים בכול אותה חברה, בכול אותה סביבה, בכול אותו העם אשר לכם.


ועל כן אין מהות בדאגה, יש מהות אכן לאותה העלאת מודעות אשר תשרת היום את אותו תהליך אשר נוצר דרך הפירוק, ותביאו "בשער שמאל" את העוצמה אשר נזקקת אותה אנושות לפרוק למהות אשר תשרת אותם. האם הבנת?

שאלה: כן, החייל הזה (אורון שלום)  שהחמס אומר שחטף, הוא בחיים או מת?


תשובה: היינו אומרים כי אין מהות לאותו אחד, ומתוך אותה אנרגיה אשר אינה משרתת.

שאלה: אני רוצה לשאול שאלה, אני הרגשתי בתקופה הזו ואני מרגישה שגם החברים ששותפים לאותם מיידעים, כגיבורת-על. פשוט הרגשתי שכול המדריכים איתי, פשוט תחושה של גיבורת- על, והייתי רוצה לדעת אם יש עוד דרך למעט, לאזן את עצמי להישאר עדיין בתחושה של הגיבורה המתגברת ממשיכה לתפקד בלי נפילות אנרגטיות?


תשובה: אכן כאשר וקיימת אותה ההרגשה אשר הינך אותה אחת אשר בה אותה מודעות ואותה עוצמה משרתת מתוך האיזון, אין תהליך אשר יהווה עצירה, גם וכאשר אינך נזקקת לאותה העצמה. מתוך אותה הבנה ומתוך אותה העצמה ומתוך אותו רצון אשר לאותה המשכיות, אכן אותו כוח מתעצם ומתמשך מתוך האיזון, מתוך ההרמוניה אשר אותה שלמות מהווה בך הכרה. האם הבנת?

שאלה: כן, הרבה פלסטינאים מתו ונפצעו, והשאלה שלי אם זה גם היה ברשימה שלהם כהתנדבות או בגלל שהם לא לקחו אחריות על החיים שלהם?


תשובה: כאשר והינך מכנה "לא קחו אחריות על החיים" אותה אחריות אכן לא הייתה קיימת מצורך אותה נשמה אשר להם. ומתוך הכך כאשר ובחרו להגיע לאותו עולם מצורך אשר להם לבטא את אותה שליחות אשר לה הינם חוברים, עשו מתוך ההולמות ומתוך הנכון את הדרך אל אותה יציאה.

שאלה: זאת אומרת כל אלה שהצבא אמר להם לעזוב כי מפציצים שם והם נשארו, ברמה של נשמה, היו צריכים למות?


תשובה: ומתוך הכך כאשר בחרו התהליך לצְרוך את אותה שליחות אשר להם היוו את אותה התמרה של אותה נשמה אשר להם. אכן.

שאלה: יופי, אז כולם התמירו את עצמם?


תשובה: ומתוך אותה הכרה זו כאשר ועלו יראו להכיר ולדעת את האמת ויתקבלו, מתוך אותה אמת ונכון אשר יצרו את אותו חיבור אשר להם אל המואר אשר בעשייתם מתוך השליחות. האם הבנת?

שאלה: אפשר לפרסם עכשיו את מה שאמרת בטלוויזיה?


תשובה: אין מהות, מאחר וכול אותם אלו אשר עוסקים בתהליך, ועוסקים ברצון אשר אותו הגיון משרת, תתקבל אותה ידיעה זו דרך אותו ספק אשר להם. כאשר והינכם מתוך המואר מייצרים חיבור אל אותם אלו קבוצות של אנושות אשר בה רצון להכיל, הוו התהליך אל אותם אלו אשר בהם הכלי, להכיל תהליך מיידע זה. האם הבנת?

שאלה: איך יכול להיות שאנושות כמו החמס יש להם כל כך הרבה ידע, וכל כך הרבה טכנולוגיה, ליצור עולם שלם מתחת לאדמה וכאילו וזה התאפשר בלי שאף אחד עצר אותם עד עכשיו?


תשובה: מצורך אותה שליחות אשר הייתה להם, הם חזקו מתוך הכוח אשר יביאו את השירות להולמות, ומתוך הכך כאשר ועשו השירות מתוך ההולמות, באה התוצאה אשר התבקשה.

שאלה: אה, זאת אומרת  זה טוב?


תשובה: ומתוך אותה הכרה בטוב, היינו אומרים כי עשו את הדרך מתוך ההולמות.
כל הכבוד, תודה רבה.

שאלה: יש עוד משהוא שאתם נותנים לנו במפגש הזדמנותי זה להמשך הטיפולים מעבר למה שיש לנו?


תשובה: כאשר קיבלתם את אותם אלו תהליכי עשיה אשר הינכם מכנים את אותו טיפול לצורך הכלל לבטא, היינו אומרים נעשית אותה עבודה דרך אותה רשת ודרך אותו כוח אשר חובר בשער ימין, ואכן אמרנו לכם רבות כי וכאשר אותה אנרגיה של אותה אנושות אשר מתעדנת בשער ימין דרך אותה עשיה אשר עשיתם, חוזרת אל אותה אנושות מצורך ההכלה, מצורך המהות אשר תשרת אותם ותשנה את עוצמתה מתוך השלמות. ומתוך הכך כל אותם אלו אשר יוצאים, הינם לצורך אשר אותו שיעור ולמידה יהווה באותם אלו הנשארים .

שאלה: כמו האחדות שאנו חווים בין אותם מנהיגים ובין העם  שזה תוצאה?


תשובה: ומתוך הכך באם אותם אלו ניסיונות אשר אנו מכנים במירכאות "דרך הקושי"  להוות בכם האחדות. ומתוך הכך כאשר ואין המשכיות לאותה אחדות, נצרך שער ימין לאותה השפעה אשר אותה אנושות "מתגמלת" אותו במירכאות, באותה אנרגיה שליליות. האם הבנת?

שאלה: האם עזה באמת גיהינום?


תשובה: אין מהות לאותה אנרגיה אשר לאותו גיהינום אשר לך להכיל, אבל מתוך המהות אשר משרתת אותם הינה מהות אשר בו אותם אלו תהליכים אשר הינם עוברים כחוויה, הינם דרך אותו עולם שלישי מצורך הרצון אשר יתגמלו עצמם ויתגמלו את כל אותם אלו אשר סביבתם מצורך החיבור אשר הינם חווים דרך הקושי.


ומתוך הכך כאשר לכם כאותה אנושות יודעת להכיל את התהליך מתוך ההולמות, הינכם קראים למקום גן עדן או גן גיהינום, ואין מהות לא בזה ולא בזה. מאחר ואמרנו כי וכאשר אדם אין בו אותה מודעות ואין בו האור לשרת אלא האגו לבטא, אין גם אותו גיהינום או אותו גן עדן להוות בו התמרה. האם הבנת?

שאלה: כן תודה רבה.  האם יש עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות להתחזק ולעזור לכל אותה אנושות?


תשובה: מתוך אותה מחשבה מוארת ורגש גבוה להביא בהם השינוי, אכן נעשים אותם אלו אנרגיות אשר אתם שולחים, נעשים מתוך אותה מסה אשר תהווה אכן את השינוי אשר לאט ומתוך ההולמות יחברו לתהליך.

שאלה: איך נוכל לשמור על אותה אחדות שקיימת כרגע, ברגע שתסתיים המלחמה.


תשובה: יש ובמהות אשר לחזק, יש ובמהות אשר בה אכן אותה הודיה, יש במהות של אותה הערכה של כל אותה אחדות, של כל אותה שליחות אשר כל אחד ואחד מיצב את אשר האור חבר בו, ייצב את אשר הינו יודע לבטא, יוצר את אשר הינו מוכן לתת ומתוך הכך כאשר ואותה התניה זו תבוא גם בהמשכיות, אכן אותה אחדות תכיל אט – אט זה את זה מצורך, ומתוך הכך אכן תבוא אט –  אט שלמות לאותה אחדות.

שאלה: האם המלחמה הזו תסתיים בקרוב ובאמת הכוונה לחסל את החמס או שהוא אמור להישאר ברקע ומדי פעם להטריד אותנו? מה המטרה?


תשובה: כאשר והינכם מכנים "לחסל" אין מהות באותו חיסול, כי וכאשר הינכם יודעים, נצרכים אותה אנושות לאותו כוח שלילי אשר בו אכן התראה להוות, והתראה לבטא אכן שינוי, ומתוך הכך אין מהות לאותו חיסול.

שאלה: אז הכוונה שלי ההתראה בשינוי חשיבה באותם אנשים?

תשובה: מתוך אותו צורך אשר לאותם נשמות אשר להם.

שאלה: האם אנחנו כל החיים שלנו במלחמה? כוח הקיום שלנו הינו מול החמס? האם זה יסתיים מתי שהוא?


תשובה: מתוך הצורך אשר לאותה אנושות להגיע אל השינוי, נצרכת אותה מסה אשר בה אותה שליליות לבטא אכן  ה  כ  ר  ה . ומתוך הכך כאשר ואנו אומרים הכרה הינה פריקה של אותה אנרגיה. 


ועל כן כאשר תעלה המודעות ותהווה אכן העצמה באותו אנוש אשר חובר אליה, לא תהוו את אותם אלו מלחמות אשר אתם מכנים, ועל כן תבוא אכן הכרה ושלמות וזרימה מתוך ההולמות.

שאלה: עכשיו הוונדליזם  והמנטליזם האסלאמי תופש תאוצה ממש…?


תשובה: אין מהות באותה מחשבה, מאחר ואמרנו כי אותם אלו הינם כוח אשר אותה תסיסה קיימת בהם לצורך אותה הישרדות אשר להם להשמיע קולם ולבטא קיומם.

שאלה: זאת אומרת על בסיס זה נמשיך הטיפולים על הרשת ועל שער ימין ותבוא הגאולה?


תשובה: כל תהליך אשר הינכם באים בו מצורך אותה שלמות אשר לכם לחזק את אותו כוח אשר אתם שולחים על אותה רשת, הינה מנתבת לא רק את אותו עם יהודי אלא כל אותה אנושות ובתוכם גם אותם אלו אשר לכם הינם שליליים.

שאלה: אני מבינה שמכול זה שאנחנו כאילו בגלל הרצון להשפיע ולשינוי, יש מן תחושה שנו מתי זה כבר יקרה מתי יושפעו כאילו חוסר סבלנות, כאילו, לא בדיוק, זה מהרצון מהאמת הפנימית שלנו, אז אני מבינה מכך שעלינו באמת מתוך הקלות לתת לדברים להתהוות, לשלוח את מה שיש לשלוח ולא להיות עם יד על הדופק מתי זה יקרה, ולתת לכול הדברים שהתהוו מעצמם תוך כדי עבודה אנרגטית  שלנו במחשבה ובטיפולים?


תשובה: ואכן כאשר ואותם אלו נשמות, אשר וחוזרת אותה אנרגיה אשר פירקתם בשער ימין, חוזרת אליהם מצורך אותה הכלה, עולה אותה נשמה אשר חברה לאותה הכלה וחוזרת כאותם אלו ילדים אשר בהם מהות מתגמלת ומהות משרתת, ואותם אלו אשר מתווים מצורך אותה מהות לשרת, אכן אט – אט תירגע אותה אנרגיה ותנעל באור אשר לאותה אנושות לבקש.

שאלה: זאת אומרת מכניסים אנרגיה מסוג אחר לאט – לאט לעולם, אז אנחנו צריכים להיות סבלנים?


תשובה: אותו כוח אכן יידרש לכם כאותם אלו אשר הינכם מכנים להביא בהם השינוי, יש ועליכם אכן את אותה סבלנות לבטא. ומתוך הכך כאשר ואמרנו כי אותה אנרגיה של עידן חדש מצטרפת לאותו עידן אדמה, אכן יצרה את אותה העצמה אשר לכוח אשר אין בו הכלה להכיר בקושי. 


ועל כן כל אותם אלו אשר אין בהם אותה מודעות משרתת, חווים את אותו קושי מצורך אשר לאותה אנרגיה, ומתוך הכך כאשר ויעלו, יחזרו עם אותה אנרגיה חדשה אשר לאותו עידן חדש. האם הבנתם?

שאלה: שאלה אישית, אני חווה את זה ברמה של השליחות שלי מעבר לכול מה שדיברנו הגעתי לסיפור שמפריע לי. אני באה להביא סיוע לילדים ולהורים וכמה שיותר כדי להראות להם לשנות ולתת להם עוד כלי, ודווקא בתקופה זו שכן יש אחדות יש תחושה של אטימות, של קיר, של לא מבינים שיש מקום לקבל עזרה, זה חלק מההתנגדות של האנושות?


תשובה: כאשר ואותם אלו אותה תגובה משרתת אותם הינה מחוסר הידיעה, הינה מחוסר ההבנה, הינה מחוסר הידיעה להכיר בהתמרה, ואכן אותה הכרה זאת היוותה בהם ההלם אשר להם לבטא. ומעל הכול כאשר וכול התהליך הזה יביא את אותה רגיעה אשר נזקקת לאותם אלו, אכן אותה פתיחות תבוא בהם, ואותה העצמה נדרשת אכן לגילוי. ומתוך הכך כאשר ואמרנו תהוו את אותה הודיה ותכירו במהות אשר שירתה את התהליך, היינו אומרים אט – אט יתחברו אל האור ובהולמות.

שאלה: הודיה שלנו או הודיה שלהם, לא הבנתי?


תשובה: כאשר ואותה הודיה הינה מכוונת הן לכם והן לאותם אלו אשר אין בהם "כיודעי האור לשרת".

שאלה: כלומר כרגע יש כאוס ותסיסה ורגשות שליליים, ואנשים מבטאים ביתר שאת את העוצמות האלה של התנגדות והשליליות?


תשובה: מתוך אותה תהייה ומתוך אותה חוסר מודעות, ועל כן אינם יכולים להכיל תהליך חדש. ועל כן נצרכים הינם לעבור את אותם אלו עוצמות אשר בתוכם, לא מצורך אשר לנו להביא בהם, אלא מצורך להביא בהם להבין ולהשלים עם המציאות אשר נוצרה.

כאשר ובאה בכם אותה הכלה, היו מבורכים לאדוני, תודה.

תודה, תודה, תודה רבה.

* אני לילה, מביאה בכם הטענה זו באהבה רבה.

כל הזכויות שמורות  2014 © ללילה ברזסקי

bottom of page