top of page

איכות היש אשר בכם נתנו

מסרים אישיים למשתתפי הכנס 4.2.2020

מאת אל אלינוס דרך לילה ברזסקי


(*הערה, כל אחד משך מסר ועל פי סדר ישיבתכם רוכזו המסרים כתקשור אחד ארוך)


הדחף אל האור בא מצורך נשמתי וכך גם הרצון לעוד ולכן כאשר אנחנו ביצירה לגילוי האור, כל רגע הינו גילוי, אז יבוא גם הסיפוק והרצון לעוד ונכיל האור משלמות מאחר וה"אני" בתהליך של כוח בורא בתוכי, אני בתהליך אשר כוח אלוהי יוצר בי.


מצוּוִים לבוא מענווה. החזון שלנו הינו מימוש עצמי הפועל מתוך צניעות וענווה. ולכן נתוגמל: "אני אדם בצלם אלוהי נושא תפארה לבטא". ומתוך התפארה שהוכלה בנו וההתנהלות מצנעה אנחנו משאירים חותם בכול מקום ומקום. חבירה אל האור מהווה כרטיס כניסה לעידן חדש.


יש בבריאה מהות להביא בנו איכות, לתת לנו ידע אשר ישרת אותנו מצורך הקלות בחוויה. ועל כן ידע נצרך להבנה, להתבוננות, ולהכלה, ברבדים עמוקים לצורך שימוש בהולמות. ועל כן ידע הינו כוח אשר משרת את כל האנושות בכול רגע נתון על ציר הזמן.


כאשר יש בי הכרה מכוונת להכיל אור, לשרת אור, אותו אור מהווה בי העצמה. אותה העצמה מהווה תחייה והתחדשות, התעוררות לחיים חדשים כאדם, תחיה בכול תהליך ועשייה המהווה שירות. ולכן לשליחות זו אבקש העוד, ואתן ואעשה בהולמות.


תדרים ומודעות יצרו בנו גוון אשר בו חיבור, קבלה, והפנמה אשר יצרו רצון לשרת. ולכן בנו קיימת שליחות לנתב שירות ועשייה מתוך האמת והנכון, ומתוך כוח דבקות לנתב שליחות. הנשמה מנתבת אל הדרך להניע אמת ונכון ועוצמה, ומתוך ביטחון ושלמות כי כוח בורא מנתב אותו.


קשר חׇפץ כוח רוחני כוח ראשוני, נושא ארבע יסודות בתוכו. ובו מהות מתגמלת, אשר באה דרך דבקות בה אמת של מחשבה מוארת ורגש גבוה אשר מהווה את הערך ואת ההכרה וההוקרה בכול הזדמנות אשר נקרית בדרך. כי כוח בורא מתחזק בו הולמות.


חיבור של תִכנות והולמות דרך ארבע יסודות, יוצר כוח של דבקות לבטא את המטרה, היות ותִיכנות הולם משנע קדימה לבטא את הנכון, והנכון לקבל גם תוצאה הולמת.


החוכמה האלוהית הינה תבונהלהאחדה של כוח-על הבא בתודעה משחררת הולמות בכל תהליך. ואכן איכויות חכמה ותבונה מפיצי אור בדרך להכיל איכות ועוצמה של ידע צרוף בו הכרה והכלה ושיווי עם הבריאה.


ההתחדשות בנו באה דרך המיידעים והתדרים שאנו מכילים, מפנימים ואותה הבנה זו אנו מניעים קדימה לטובת האנושות. ולכן קצב ההתקדמות שלנו נכון לתעל את היכולות והעוצמות שבנו. כתוצאה, התודעה שלנו מתרחבת אט – אט ונבין כי כוח אלוהי משרת בנו.


אני אדם שנברא בצלם אלוהי ואשר הכיל בי הכוח האלוהי ונתן לי גיבוי לכוח זה לנתב חיי בהולמות. ואכן  הכוח האלוהי הביא באדם "יכולת-על" עם הזיו הזוהר והתפארה איתם נהווה שירות עם חיבור לאמונה. כי באמונה יש כוח יוצר, כוח בורא, כוח בו התנעה קדימה למהות משרתת לחבור אל העוד.


דרך אהבת הבריאה והכרה באיכויות אשר ניתנו לי אוכל לעשות שירות לטובת הכלל. העוצמה נגלית בריפוי אשר יבוא מתוך שינוי אשר נביא דרך השליחות. וניתן להגשים החיים משמחה ולבוא דרך האמת והנכון לבטא שירות.


דבר הבורא הינו כוח ועצמה אשר בא מתוך אמת ונכון לשרת אמת. דבר הבורא הינו כוח מתגמל ביטחון ושלמות. כאשר אנחנו מניעים רצון והתמדה יש בנו אותה התניה לחבור למיידעים ואל תהליך בו אמת ונכון.


בסיס ויסוד רוחני טוען דרך ניתוב רוח האל בתוכו. יוצר רטט המהווה שלמות והכרה היוצרת השפעה להכיל ולקבל במינון הולם. ולכן קיים חיבור אשר נוצר להכיל כוח זורם ויוצר תאחיזה המהווה פריקת אנרגיה אשר מכילה איכות מצטברת, איכות קוסמית וטוענת.


הסבלנות וגם אופטימיות נצרכת להכלה, זה בא מבפנים מאמונה ובטחון עם ידיעה בה חמשת החושים ב-ערות, ב-וודאות, ועל כן התהליך החוויתי זורם ומביא עימו את הקלות. "קלות" באה מבפנים ולא ניתן לקבלה זה תהליך התפתחות וגדילה.


האחריות באה דרך יסוד האוויר והיא מושכת את האש שהינה אותה העצמה שהוכלה בי לשליחות זו. ולכן יש שמחה בהולמות המשמשת דוגמה לכול הסובבים לנו. אחריות ומודעות הינם המפתח לחבור ולהכיר באור, ודרך אך ורק אהבה ניתן לממש החיים בהולמות.


אהבת החיים מבריאה את החיים ליצירה בשלמות. כאשר "יופי פנימי" מוקרן מתוך האור המוכל בנו הוא אשר יוצר את "היופי החיצוני" וזו השלמות. ועל כן נביא הכוח שהוכל בנו מתוך ענווה, שמחה ואהבה. שליחות ושירות יבואו מתוך טוהר רגשי, טוהר מחשבתי, טוהר פנימי וחיצוני, אכן "האני" יודע את התהליך.


הכוח הראשוני מהווה העשרה של היום החדש מאחר והינו חׇפץ כוח ראשוני כוח רוחני ואין מהות לדאגה. כל הכְוונה באה עימה השגה עם כוח ראשוני כוח רוחני, אותה הכְוונה מחברת בהתעצמות ובתעצומות אשר הסיפוק בא לביטוי וההֶספק מהווה רצון לבטא העוד...


עוצמת הרגש והרוח לשרת הולמות באה עם איזון היוצר רגש וגמישות. הרגש בא דרך הרוח והגמישות באה דרך הבנה מצורך ורצון. ועל כן נצרכת הכרה מכוונת ומנתבת הולמות בין רוח ובין הרגש מתוך הנכון לנתב גוון אשר מאחד את התאחיזה אל ההולמות.


"אופטימיות - וסבלנות" נרכשים מכוח וידע שנצבר, מתוך הבנה, מתוך מודעות מוארת ומתוך הכך קיים סיברון אשר בו להביא נכונות ותמורה (סבלנ"ות) כי יש הכרה בידע, יש הבנה והשפעה, יש ביטחון ואמונה, וקיימת וודאות, ולכן באה העוצמה של "האופטימיות" לבטא שליחות, וזו מהות החיים.


אנחנו הוויה אלוהית ואותו כוח אלוהי העניק רטט בנו אשר מתהווה מאותה השפעה של יציבות, מסירות, איזון ושל מהות בה אנו נמצאים. ולכן צבר עוצמה אשר חיזק בנו תהליכי חשיבה, רגש ועשייה בה האור משרת כוח אלוהי.


מתוך האיזון אותה שלמות, מציאות ותבונה, נותנים ערכים להכיר בכול רגע נתון לשנע, לטובת צורך והגשמת המטרה המהות והתכלית. אכן בתבונה רבה לשנע מהות להגשמה והגשמה להכרה להביא סיפוק.


"מתוך אותה אמת ונכון אותו אחד יקבל ויתנה עצמו אל אותה אמת ונכון, אכן הוא יכול, מתוך "הכול יכול". החבירה שלנו למיידעים הינה מצורך שלנו להיות מנחים ומאירי הדרך לכול האנושות המבקשים שיווי תדר.


המודעות תחזק את החיבור לאלוהים ותעניק ליש לבטא הכרה בתדרים לבטא עוצמתם, נחווה תהליך מתוך כוח אלוהי שהוכל בנו ונחווה את האהבה, השלמות והאחדות המבקשת שינוי. ואכן אני ואתם חווים האהבה מתוך האיכויות שהוכלו בנו ומתוך השליחות שלקחנו על עצמנו.


עוצמה רבה המהווה התמדה, בה יכולת לדייק ולהניע התמרה אל הפריה והגשמה. חוברים אל האיזון, המיקוד והדיוק של כל האיכויות אשר הינם המצוי אל הרצוי ומוקירים ב- יש את המציאות כל רגע.


היתרון שלנו הינו באיכות, במודעות שעלתה, בכוח בורא שהוכל בנו. אותו יתרון זה מאפשר לנו לנהל חיינו בהולמות דרך הפעלת כוח המחשבה, דרך התנהלות מרגש גבוה וכל עשייה באה מתוך כוח אלוהי בו האור אשר מנחה אותנו.


קיימת אמת ייחודית אשר תחומה באותו רגע נתון. כאשר הרגע מסתיים ובא רגע חדש, באה בו אמת ייחודית אחרת התואמת לאותו רגע חדש. ואכן הזמן נמדד דרך עשיה הבאה בהולמות ובהוגנות. עשייה מתוך האמת והנכון תוחמת את הזמן בהכרה בה הוקרה, להתפתחות אישית היוצרת השפעה להצלחה, לשלמות ותאחיזה.


כל תהליך בונה בנו ישות חדשה מצורך העוד, להשפיע שינוי, בדרך ובעשייה, בכוח שניתן לנו ונעשה הכול בענווה. ולכן האחדות נדרשת לנו ונצרכת לנו עם הבורא ואיכויותיו, בינינו לבין עצמנו, כבוד על מנת להכיר באמת בלמידה הולמת ובוודאות המשרתת את כולם.


חכמה מיושמת הינה איכות בה השירות והעצמתו בתהליכי חיים. בא עימו רווח רוחני ורווחה של צמיחה אישית, העשרה פנימית, האצלה אישית בה חירות ומהות אשר כל אנוש בבריאה נזקק לו. חירות מביאה להעצמה פנימית והתפתחות רוחנית, מעניקה איכויות רוטטים בהתאם לגוון, לאופי ולתכונות האור שלי.


מתפקידי לקחת אחריות ולנתב את האחר בתהליכי החיים להניע בו ידע לבטא שינוי אל ההתמרה. לבטא שלמות וסיפוק בחיים. לי ולכם הכוח לשינוי להביא סיפוק, נפעל דרך חמשת החושים ומתוך האהבה נשפיע.


באיזון יש קבלה והכלה, כי וכאשר אין איזון נוצרת דליפה אנרגטית ואין בה מהות לשרת. כל חוסר איזון יוצר תקיעות ואין פריצת דרך ואין קלות בתהליך. ולכן "הצורך באיזון הינו מהות העל אשר לאותו אדם נצרך".


כל שלמדנו עד כה הביא בנו העצמה, יש בנו ידע שהוא כמו גחלת אש הפורצת מתוכנו ואיתה נניע השליחות. ושליחות מוכלת  בכול אנוש, לבטא רצון ולהתנהל מתוך המואר ולהביא האור לביטוי.


אנו צריכים לבטא הכרה באחדות. אחדות זה המוטיב שעלינו להביא גם באנושות להוות את סמל האחד אשר הבורא קיים בכול. האחדות של "האני" עם העצמי יוצרת את החוויה בשלמות, הבורא מתגמל עשייה זו ומחזק אותה.


האדם נברא בצלם אלוהי אשר הכיל בו את כל הכוח האלוהי ונתן בו גיבוי לכוח זה לנתב חייו בהולמות. מתוך השמחה שהוכלה בנו וכוח המחשבה באה בנו תפארה, ועל כן נבוא מתוך כוונה טהורה לנתב תהליך.


כאשר באים מתוך ידיעה יש האיזון, כאשר אתם בקבלה יש מהות משרתת. האיזון מהווה מהות וכוח יציבות  מתחזק ומהווה שיווי תדר אל הבורא. בחיבור לשיווי קיימת מהות מוארת, יש עוצמה אלוהית, אשר הגוף והתודעה נצרכים להכיל ולבטא בו מהות. ולכן התדרים וההתפתחות מעדנים את הכוח תוך הפנמה וקבלה.


שפע רוחני, הינו רצון להכיל עוד, לבקש האור ולעשות עימו שירות, יש רווח רוחני, הכלי גדל לבטא עוצמתו. לכן, זה תהליך חוויתי של הכרה, הכלה וגדילה אישית מתוך הטמעת ההבנות ויישומן.


על כל אחד לגלות את הכוח והעוצמה שב- "סבלנות, אופטימיות קלות ושפע רוחני" על מנת שיניעו תהליך בהולמות. ולכן יש הבנה והכרה יש תגמול והרטט עולה, באה קלות והעצמה שכל אחד מבקש להכיל.


בבריאות מצויה מהות החיים. הינה מהות של כל תהליך הבריאה אשר יצר הבורא בתוך האדם אשר מגיע להבנות אלו כתוצאה מהתפתחות אישית. ולכן להבנה זו מתוך אמת ולמידה הניעה אל הוודאות, תניע כוח פנימי אשר ייצור בו את הבריאות.


איכות מהווה אתגר אל מהות חיים המספקת תהליך להכיר ב- יש ולהוקיר את טעם החיים, מתוך נחיצות ונחישות לנצל את הזמן ואת המטרה להגשמה ואת החיים עם סיפוק והאיזון.


הגוון שהוכל בנו וההשראה האלוהית בה כוח אלוהי וכוח בורא, נניע השפעה וכוח יצירה באנושות להוות שינוי. וכאשר אנחנו פועלים מתוך כוונה טהורה אנו יוצרים חשיפה של האיכויות וכך אנו מתמירים עצמנו.


שליחות ושירות הינו כוח יוצר, הינו כוח בונה, הינו כוח אשר בו כל האהבה האלוהית באה בי לביטוי. ההבנות, הכלים והמיידעים הביאו אותנו להכיל תדרים וחיברו אותנו לכוח בורא לבטא השליחות. להניע אותנו אל השלמות המבקשת עוד שלמות.

"כל יכול הינו כוח אשר אותה אמת מייצגת בו". "כל יכול הינו כל הכוח אשר ניתן ומצוי בתוככם". ולכן התניה זו בה אחריות נצרכת גם לממשיכי הדרך, אשר תהליך זה ירחיב כל העצמה אשר נזקקת לו. ולכן אתם המכוונים להם הדרך.

חשיבות לדעת להכיר ב- יש שבתוכנו, ולדעת לנתב את ה- יש מתוך הדבקות של הכוח הראשוני ושל הכוח הרוחני אשר הנשמה

הוקירה והעריכה. ומצורך הכך מהווה הכְוונה להשגה דרך ערך האחריות בעשיה לאותה דבקות במטרה וחיבור אל התוצאה.

כל הזכויות שמורות 2020© ל- לילה ברזסקי

bottom of page