top of page

20.3.2024

אתמול בקרה אותי נכדתי יובל,  שאלה אותי על ילדותי בחג הפורים, על תחפושות או חגיגות שלי....

ספרתי לה כי בזמני כילדה לא היה לי מודעות "להתחפש", אלא שלחתי משלוח מנות לחברים מהכיתה, צרפתי לכל אחד מהם ברכה אוהבת...וכך ....היה... לא כפי שהיום מפיקים את ימי פורים משקיעים בחגיגות ותחפושות.....

 

אך בערב, חשבתי לעצמי האיך יתכן ....אך ההדרכה ברוב חסדה ענתה לי, ואני אשתף אותכם:

 

"שלום לך יקירה, עליך להבין כי כשם שלא הובנו לעם היהודי ערך "עשר הדיברות" ברמת הרוח אלא הובנו ברמה הארצית, למעשה כך אכן, גם הובן הערכי רוחני של ימי פורים.

 

אכן ימי פורים אשר בהם בא פור הנס וישועה לתגמל את העם היהודי, בזכר הנס אשר הוציא משעבוד והשמדה אל אור החירות והשמחה.

 

ולכן מאחר וביום יום האנוש מתעלם מהאמת הנצרכת, מתעלם מהאיזון, מהות ותכלית, הרי הינו חיי באשליית המציאות והינו "מחופש" כל יום ויום. ולכן ימי פורים הינם לזיכרון התשועה, לחיות באמת של "האני" אשר לו חשיבות במהות השמחה לתגמל חייכם.

 

ועוד עליך להביא לידיעתם כי "העצמי" של האנושות מבקש את האשליה בתחפושת אשר הינו חווה אותה..."להרגיש ולחוש את כיסוי התחפושת ולהיות כאן ועכשיו"...לשמוח ולשמח את האחר בתחפושת ובו...

 

אך ל"אני" של האנושות, עליהם להבין, ה"אני" איננו נצרך לליבוש אשר יגדיר אותו. האני טהור ונקי זך באיכויותיו.  ומצורך הכך ה"אני"  הינו הגדרה עוצמתית אשר בה מבטא רק שמחה ואמת בכל רגע נתון.

 

הביאי בהם מסר זה להתפכח מהאשליה והתפקח דרך האמת והנכון בזיכרון החגים אשר לכם".

 

תודה לבריאה על ההבנות, אביא לידיעתם

בברכה ואהבה, לילה ברזסקי

 

לילה ברזסקי – מתקשרת הדרכות על - www.lailabr.com  - "מרכז חיבור למודעות על"

זכויות יוצרים ©   טל:- 0506790832

שלום וברכות תלמידים וקוראים יקרים

bottom of page