top of page

מועצת ה - 12

השפעת המודעות על הריפוי

השפעת המודעות על הריפוי – מועצת ה- 12 29/05/08 במהלך שיעור במפגש "כוח העל לשרת" למעגל שני, התקבלו הבנות ממועצת ה-12, איך המודעות משפיעה על הריפוי ועל המציאות של אלה הלומדים וזאת לצורך התמרת המשפחה ולהתמודד בקלות עם החולי לצורך הריפוי. אני מביאה את השאלות של התלמידה והתשובות שהתקבלו ממועצת ה-12 בנושא הריפוי. וזאת לצורך...

להמשך...

תוכנת טיפול - "בריאה חדישה"

תוכנת טיפול – "בריאה חדישה בגוף הפיזי" – מועצת ה- 12 27/03/08 אחת האיכויות שנתנו לי, על ידי האלוהות ומועצת ה-12, היא היכולת לטפל במספר רב של אנשים בו זמנית; הטיפול מתבצע באמצעות קוד אשר מפעיל את ה"תוכנה" ומזמן את מועצת ה- 12 לממש טיפול והכלה בנוכחים המבקשים טיפול בנושא מסוים. הטיפול מעורר את ה-...

להמשך...

bottom of page