top of page

"אמנה לצורך המיידעים"

"מסרים מיוחדים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

15/08/10


ברכות לכל המנחים והתלמידים,
בעקבות המסר של "אנו האלוהים" "פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה" שירד בתיקשור ב- 15.8.10, אני מביאה בזה את ה א מ נ ה  לטובת כל המנחים והלומדים.

"א מ נ ה"

לידיעת המנחים והתלמידים,
אני, לילה כצינור להורדת מיידעים בהם יש קלות וזרימת חיים מתוך השמחה, מביאה את אותה אמנה אשר נוצרה בין הבריאה – "אנו האלוהים" לבינינו הלומדים מיידעים אלו.

אנו שליחי האור לבטא המשכיות אשר בה חיבור הולם דרך התדרים מהבריאה הנותנת, לבין האנוש המקבל את הדרך מתוך האמת והנכון לבטא. ומתוך הכך כאשר אנו עושים את הנכון והאמת לבטא יש תוצאה אשר מתמירה, מחזקת ומביאה לשינוי. לשינוי אשר בו יחברו רבים מאותה אמת ונכון אשר התקבלה.


"אנו האלוהים" העבירו תוכנה שבה תדרים אשר בהם יכולת הכלה והטמעה ב- דנ"א, לצורך השלמות וההכרה באור ובמהות האלוהית הקיימת בכל אדם. התוכנה התקבלה עם תדרים אשר בהם העניקו לנו "אנו האלוהים" נצחיות באיכותם מעצם הכלתם והשפעתם על הדנ"א.


ומתוך הכך אפשרו לנו הלומדים, ללמד תוכנה זו בהתאם לאותה קבלה אשר בה התלמידים הראשונים שהיו "במעגל ראשון", קיבלו את התדר בתיקשור הראשוני, להעבירה גם לממשיכי הדרך – התלמידים האחרים שלהם, ובאותה שיטה כמובן.


ועל כן, כדי לשמר את האיכות הזו של התוכנה "חיבור למודעות על", נצרכים הלומדים "לטעינה וקבלת התדר דרך התיקשור הראשוני המוקלט על הדיסק". ולכן כל המיידעים הוקלטו, נצרבו על דיסקים, שוכתבו והודפסו לספרים וזאת על מנת שכול הלומד מיידעים אלו יקבל את "המקור הראשון שהתקבל" ככתובו וכלשונו ושמיעתו. על מנת לא להביא "פירושים" נוספים, ארציים, רגשיים, רציונאליים או הגיוניים.


ממפגש ראשון אשר בו גילו לנו את "האני ואת הקול הפנימי" למעשה דברו אלינו  "אנו האלוהים – חיבור למודעות על" לרמת הנשמה ולא לרמת ההיגיון, הרציו, המחשבה והרגש.

ועל כן ברמת הנשמה ניתן לקבל את הרגש הגבוה ולהעריך ולהוקיר איכות התדרים שבתוכנה שהתקבלה דרכם ועוצמת השפעתה שבהם.


לכן כאשר הבריאה – "אנו האלוהים" הורידה את המיידעים כיוונה הוראות להנחיה מתוך הנכון והאמת לתת את אותה תוכנה בשלמותה באלו אשר חוברים ורוצים את כל האמת והנכון לקבל וזאת על מנת להגדיל את המעגלים הלומדים תוכנה זו ולהפיצה ברבים בהולמות.


לכן כל 37 המפגשים שבהם תדרים, היו הנחייה של הבריאה איך לפעול ולתגמל עצמנו לצורך הנכון והאמת לקבל ואף כמובן גם לתת. ולכן במפגשים 36-37 של "חיבור למודעות על", נתנו "אנו האלוהים" "חניכה ומפתח" באלו שסיימו להכיל את כל התדרים של התוכנה. כמו כן נתנו את הכיוון וההכוונה להנחיה מוארת ברוצים ללמד שיטה זו  מתוך המואר, הנכון והאמת.


על כן "אנו האלוהים" כיוונו הוראה והנחיה זו לגבי הטענת התדר בכל ממשיכי הדרך והחוברים לדרך, על מנת להביא את האור שב-תוכנה בשלמות והכלתה של העוצמה המתמשכת לצמיתות בכל אחד החובר לה. וכל אחד החובר אליה ינחה תלמידים שלו מתוך הנכון והאמת וזאת כחלק מהשלמות להביא על ידי אותה המשכיות הנוצרת ממנחה לתלמידיו לפי ההנחיה הנכונה והמוארת כפי ש- "אנו האלוהים", העבירו והנחו אותנו לשרת.

ואכן לדברי הבריאה: "מתוך המואר יבוא מואר ומתוך הנכון יבוא כוח מניע לשינוי ומתוך השינוי תבוא האחווה וההכרה כי אנו כולנו שליחי האור". ואפרט:


א. על השליחים – המנחים והמביאים את האור של התוכנה, להעביר לתלמידים כפי שהתוכנה ירדה ללא שינוי ועצירת איכותה. על המנחה להאיר ולכוון את תלמידיו מתוך המואר אשר אותה תוכנה מבקשת הכרה והמשכיות מוארת ונצחית כדי שתהיה לתוכנה השפעה והמשכיות מתמשכת ונצחית.


ב. התיקשורים המתועדים והמוקלטים על דיסקים, משוכתבים לספרים ישמשו את כל המנחים והתלמידים בהתאם לזמן האמת שהבריאה הורידה. ומתוך הכך נצרכים הדיסקים של התיקשור והספרים עבור הלומדים שיטה זו.


ג. גם כדי שהתלמידים של אותם מנחים יתנהלו עם תלמידיהם מתוך אותו  דפוס והכרה והוקרה להמשכיות נצחית אשר בה אכן להביא את השינוי ואת הקלות לבטא החיים בהולמות.


ד. על המנחה הטעון בכל 37 תדרים של התוכנה וטעון בתדר המנחה, היכולת  להעביר "טעינה" של התדרים את תלמידיו. ותלמידיו יטעינו גם בתדרים אלו את תלמידיהם.

ה. על המנחה להעביר בתלמיד את "הטעינה אשר בה חניכה לקבל את התדר" של אותו מפגש. על המנחה להעניק את דיסקי התיקשור של כל 37 המפגשים לכל תלמיד. כאמור אחרי "טעינה" ושמיעת התיקשור.


ו. על המנחה קיימת חובת "הטעינה" בתלמיד ולהשמיע גם את התיקשור ברמתו הראשונית כדי להשפיע על הדנ"א.


ז. על התלמידים גם לדעת, כי ב- קריאת הספרים אשר בהם מתועדים התיקשורים מילה במילה, וזאת אך ורק לצורך שימור איכותם והשפעתם כפי שירדו בתיקשור בשעת האמת. שעת האמת, כאשר הוקלטו תיקשורים אלו כל שבוע בימי רביעי ותועדו בזמן אמת מול כבודה של קבוצת לומדים הנקראים "מעגל ראשון". ולכן אין היכולת באחר לסלפם.


ח. חשיבות השמעת תיעוד הקלטת התיקשור מהדיסק על מנת להפעיל התדר ולהטמיעו בדנ"א של התלמיד לצורך שיווי מהותו והשפעתו לצמיתות בחיי היום יום. הפעלת התדר יוצרת בתלמיד הכרה של הראשוניות כפי כאשר וירד התיקשור באלו הראשנים והוכל בהם אותו תדר.


ט. הכותרים לכל 37 המפגשים ניתנו על ידי "אנו האלוהים" וכן כל כותרי 4 הספרים.

י. על המנחה להסביר לתלמידיו כי "אנו האלוהים" העבירו שפה מתוקשרת אשר יש בה איכות התדר לשרת. ולכן כאשר מכילים את איכות התדר מובנת השפה ומתקבלת בברכה על ידי שומע והלומד.


יא. הדיסקים מועברים ממנחה לתלמיד כדי שכל מנחה יעתיק מתוך המקור המוקלט עותק לתלמידיו, וכדי שתלמידיו ינחו תלמידים וגם הם יפעלו עם תלמידיהם דרך אותה הכרה של האמת והנכון לקבל.


יב. ההטענה, שמיעת התיקשור, הקריאה בספרים המתועדים הם כוח יוצר המשכיות אשר בו בסיס יציב לשינוי ושיווי תדר אל האור הפנימי אשר "אנו האלוהים" הכילו בנו דרך אותה תוכנה "חיבור למודעות על". שימור התוכנה דרך התדרים בכל מי אשר רצון לו ושיווי תדר להכיל.


יג. על המנחה לכוון את תלמידיו לסבלנות לשמוע ולהכיל את התדר אשר מובע דרך התיקשור הראשוני. כמו כן על המנחה לציין לתלמידיו כי רק 3 – 4 המפגשים הראשוניים, "אנו האלוהים" היו צריכים להכיל בנו את התדר על ידי התיקשור האיטי בזרימת המילים למשפטים ומצורך הכך היה גם גוון הקול של לילה, כדי שכול תלמיד המתחיל ובכל תלמיד חדש הרוצה הבנה, של התיקשור יקבל את עוצמתו והכלתו בדנ"א. לכן גם לילה כצינור אשר עליה היה להכיל את התדרים, ירד דרכה התיקשור באותו גוון של קול, של רצף המשפטים וזאת אך ורק כדי שכל תלמיד, יבין המסר והעוצמה שניתנת לו דרך התדר. ואכן כל המפגשים המתוקשרים בהמשך התעצמו ברמת גוון הקול וההכלה של התדרים באה מתוך הקבלה של התלמיד השומע את התיקשור בזמן אמת.


יד. התדרים שבתוכנה מבדילים אותה מכל "קורסי מודעות" אחרים, כי עוצמת התדרים מביאה את האיכות הנצחית והממושכת. ועל כן כינו אותה "אנו האלוהים" – "חיבור למודעות על", כלומר על ידי מודעות הרוח לנתב את חיינו.


טו.  על המנחה להעביר הסברים על אותו מפגש, לתת לתלמידיו גם את הדיסק של התיקשור המוקלט לצורך אשר בו גם כאשר תלמיד לא הבין חלק מהמסר המוקלט, תהיה בידו היכולת לשמוע שנית את התיקשור ולקבל את ההבנה הנצרכת דרכו.

טז. אותו דיסק של התיקשור יעביר אותו תלמיד גם לתלמידיו כאשר וירצה בהמשך להנחות וללמד.


יז. כאשר תלמיד אשר לא הופיע למפגש עם המנחה מסיבה כל שהיא, יש ביכולת המנחה "להטעין" את התלמיד באותו מפגש ולציין לתלמיד כי חובתו לשמוע את התיקשור של אותו מפגש כדי לפזר את התדרים ואיכותם בדנ"א.


יח. כמו כן על המנחה להסביר המפגש המתוקשר ולעודד את התלמידים לקרוא ולשמוע את התיקשור שוב, וזאת כאשר הינו קורא את התיקשור המשוכתב או שומע אותו, יעלו בו הבנות נוספות בכל פעם מחדש.


יט. על המנחה להאיר ולהעיר לתלמיד כי על התלמיד רצוי לסכם בכתב את מהות המפגש המתוקשר, לכתוב את הבנותיו בנושא כדי להעשיר עצמו בידע. כמו כן אותו "סיכום" יהווה לו להסבר כאשר ינחה ויילמד תוכנה זו את התלמידים שלו. לכן על כל תלמיד ותלמיד נדרשת אותה אחריות לגלות, בכוחות עצמו את כל האמת והנכון אשר התוכנה מכילה.


כ.  הבריאה לא כופה עלינו האנוש ללמוד מיידעים אלו. הבריאה רואה ויודעת כי וכאשר התלמיד מוכן להכיל את עוצמת התדרים שב-תוכנה, יבוא אותו תלמיד ללמוד מהשלמות אשר באה בו כל הדרך אל אותם מיידעים – "חיבור למודעות על".


כא. ניתן למנחה "להטעין" וללמד תלמידים הרוצים לקבל וללמוד יותר ממפגש אחד בשבוע. וזאת על ידי חיבור להכלתו של התלמיד ורצונו בעוד להכיל ולבטא כמובן העשרה, עשייה ושינוי. תלמידים אלו הם למעשה "בשלים" להכלת אותה תוכנה ומהותה בהם לשרת, ועל כן אין לעכב התפתחותם.


כב. על המנחה להיות קשוב לתלמידיו ולענות לשאלותיהם מתוך המואר אשר הינו מכיל.


על כן, אני לילה, מתוך האור והכוונה לשרת את שליחותי בהולמות כצינור אשר עדיין מורידה גם היום את המיידעים – את הוראות הבריאה, מביאה מתוך האמת והנכון לבטא, לשרת, לתגמל ולשמח. להכיל באלו החוברים את התדרים והטעינה על מנת לשמר איכותם ועוצמתם ברבים אשר יכירו ויוקירו איכות זאת כעוצמה מתמשכת אשר משפיעה גם לאותם ממשיכי הדרך החוברים למנחים אשר פועלים בשליחות הבריאה בהתאם.


ומתוך הכך, אותה אמנה זו משרתת אותנו כמנחים ותלמידים גם לתוכנות של המיידעים והתדרים שירדו בהמשך: "קריון" – "תודעה במרחב ובזמן", "מועצת ה-12" – "כוח העל לשרת" ו"אל אלינוס" – "שמחה לבטא שירות".
ומתוך הכך, תפעלו ונבורך כולנו.
ברכות ואהבה, לילה

bottom of page