top of page

עוצמת  הגיאומטריה – האומנית רחל אגרי

הציור הוא כלי שהגיע אלינו מעולמות היצירה הגבוהים לצורך העלאת המודעות המוארת, בדרך חווייתית. כך נאמר לי באחד החלומות כשהתבשרתי שאני עתידה לבצע שליחות מטעם הבריאה באמצעות הציור.


זה היה בעבר הרחוק בתקופה שהייתי מרוכזת בקידום הקריירה המקצועית שלי כציירת מן השורה, ומאד שאפתי להגיע לביטוי יצירות מושלמות הנובעות מהשראה פנימית, זו הייתה שאיפה שגרתית ואופיינית לאומנים רבים.


החלום היה מאד מוזר בעיניי ופטרתי אותו כדמיון הזוי ולא מציאותי.

והערב … בכנס רוחני מיוחד זה לכבוד מפעל האור הבריאתי של שליחת הבריאה לילה ברזסקי – אני ניצבת על הבמה וניתנת לי האפשרות המכובדת לומר את דברי כשליחה מטעם הבריאה – אודות תדרי אור שהיא מעבירה דרכי בשפת הציור …


על מנת לתת את היחס הנכון לחמשת הציורים הגיאומטריים המופיעים על גבי כריכות הספרים המתוקשרים על ידי לילה – ברצוני להציג תמונה כללית על משמעות הגיאומטריה והחיבור שלה לכל חוויות חיינו.


הגיאומטריה נמצאת בבסיסו של כל דבר וכל ברוא – בכל דרגות המציאות במרחבי הבריאה. – וכמובן מכך שגם עולמנו וגם אנו כנשמות בגוף – מהווים חלק במכלול בריאתי זה.


למעשה כל תהליכי החיים בכל אחת מהמציאויות – מושפעים ישירות ממערכת גיאומטרית שלטת.


ובדברי המופיעים בספרי מועצת ה – 12 " כוח העל לשרת " – ציינתי מסר שקיבלתי אודות סדר חדש שנוצר, בתוך מבנה רב מימדי – המשפיע על כל מהלכי חיינו – והכוונה שלי הייתה כמובן – לאותה מערכת גיאומטרית השלטת בעולמנו.


וכאשר אנו מגיעים אל סיבת הסיבות לאור גדול אשר הוא יצר למעשה את טבע הבריאה והברואים – על בסיס גיאומטרי – אין כול ספק שהתדרים אשר הוא מזרים אל הבריאה, מתגלמים בצורות גיאומטריות. 


ושפת תדרי האור השגורים בבריאה היא השפה הגיאומטרית. ואנו מזוהים על ידי אור גדול ועל ידי הבריאה באמצעות החותם הנשמתי הגיאומטרי האישי שלנו. וכל תהליכי חוויות ההתפתחות שלנו נצפים בבריאה דרך התגלמותם לצורות גיאומטריות.


מטרת הבריאה במעברנו לתוכנית החדשה היא לחבר אותנו חזרה למקורנו – דרך שפת האור הגיאומטרית – כי זו המורשת השורשית שלנו.


את החיבור שלי עם המורשת הזאת חוויתי מכלי ראשון – וחוויה אדירה זו עיגנה בתוכי את ראיית אור האמת… את ראיית כולנו באחדות והרמוניה… את ראיית כולנו כחלק בלתי נפרד מאור גדול ושליחים מטעמו… והיטב חשתי את אהבתו האינסופית אופפת את כל ישותנו… כשאני בהכרה מודעת ובמצב של הוויה עילאית … וחווה את השיבה הביתה אל המקור – המקור של כולנו…

וכאשר ציירתי את המסרים שהבריאה העבירה דרכי בשפת תדרי האור – חוויתי זאת שוב ושוב לאורך כל תהליך של יצירה…


עד מהרה התרגלתי להכיל את החוויה האדירה הזאת, כי תהליך של כול יצירה – מתמשך – שעות וימים ארוכים.


וכך ובהכרה מודעת התפניתי לחוש בגופי ובכל מארגי – גם את תדרי הריפוי השונים שהוטבעו בכל מסר שציירתי.


לאחר שסיימתי כל אחת מהיצירות האלו – הבריאה התמירה אותם למבנים אנרגטיים והם קיימים במרחב עולמנו ועושים את שליחותם מטעם הבריאה.


ומכאן אתייחס לחלקי במפעל של לילה אשר מראשית דרכה כשליחת הבריאה היא משמשת לה כלי אור טהור המעביר את תדרי אור גדול. ובאהבה ושמחה היא ממשיכה ונענית לצו הבריאה עם אותה אמונה ודבקות אינסופית.


כל חמשת הציורים הגיאומטריים – כפי שאתם כבר מבינים הרי שגם הם מופצים במרחבי עולמנו ברמה האנרגטית ועושים היטב את פעילות שליחותם הבריאתית בדרך האור.


וכל אותם מדריכי על / שלוחי אור גדול, אשר מעבירים אלינו בפועל דרך לילה את התדרים המדהימים – הרי שהם עושים זאת גם ברמה האנרגטית בעזרת אותם מבנים גיאומטריים המכילים בשפת תדרי האור – את כל תדרי המלל המתוקשרים דרך לילה – של כל המפגשים החל מ – "אנו האלוהים" "קריון" מועצת ה – 12" "אל אלינוס" ואותם הדרכות מ "יומן התיקשורים".


אין מילים בשפה שלנו לתאר לכם את המראה המרהיב הזה של עוצמת האור המופצת במרחבי עולמנו.


וכל מפעל האור הרב מימדי, האדיר והנדיר הזה נזקף לזכותה של לילה ברזסקי אשר ממשיכה לבצע את שליחותה על פי צו הבריאה באותה אמונה ודבקות אינסופית.


אשרינו שאנו זוכים להיות בקרבתה ובביתנו נמצאות עוצמות האור השזורות יחדיו באותם ספרים.


אסיים בנימה אישית ואומר: אשרי וטוב לי על הזכות הגדולה שניתנה לי לבטא את חלקי במפעלה בדרך האור.


אור ואהבה מהבורא בתוכי לבורא בתוככם.

bottom of page