top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני דניאל עיני

ישוב : חולון

הנחיה : פרטית, קבוצות ולימודי מקוונים ( סקייפ, זום)

בשפות: עברית, צרפתית

טלפון : 0503772778

דואר אלקטרוני:  danielleini@gmail.com

"ממדיי הידע"

בהם נתיבי אור מתגמלים

וניתן להכיר את הנתיב, ולבחור לתעל את האנרגיה שלך

להוויה מוארת של שמחה ואהבה.

בחוויית חיבור אל ה"אני" אשר "הווה מהות חייו בשמחה"

דניאל עיני

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page