top of page

היפה והשלמות בי לבטא

אדם / אנוש בתהליך החוויה – הרצאה גלית דניאל

תפארת האדם מתווה האנושדברי פתיחה:

אל אלינוס מביא בנו את דבר הבורא וזאת מתוך הרצון אשר קיים בנו מתוך צורך נשמתי לחוות את האור.


דרך אותם תקשורים אנו חווים איכויות אשר קיימות באדם.

תדר זה עוסק בחיבור ואחדות בין האנוש לבין בן האדם ונותן לנו כלים והבנות כיצד לעשות זאת.


בואו ניזכר בבריאת העולם: כשסיים הבורא לברוא בשישה ימים את העולם, בראשית האנושות נבראו אדם וחווה, ולא אנוש וחווה.


הבורא נתן באדם תכונות על

האדם נוצר מצלם האלוהים וניתנו לו איכויות אחרות מהאנוש אך חשוב לזכור: האדם והאנוש הם תחת אותה מטרייה של הבורא אך תכונותיהן שונות ואפשר להגדיר זאת כי האנוש הוא נגזרת של האדם.


בתפיסתינו והבנותינו כאשר האנוש מתמיר עצמו הוא נחשף ומכיר באור , באהבה ,בקבלה ונתינה ובהכלה כבסיס קיומי. מאחר וקיים בו החיבור לכוח האלוהי אמונה ,רגש גבוה שמחה וכבוד מתגמל לבריאה.


ועל כן האדם זוכה להתחבר לאיכויות מיוחדות אשר קיבל כמו: דעת , בינה, תקשורת בינאישית ומודעות גבוהה ללמידה מתוך הזיכרון הקיים בתודעה וכך הינו יכול לבטא את עצמו ואת יומו מתוך האמת והנכון לו.


היום נבין את משמעות האנוש ואת משמעות האדם. מה ההבדל ביניהם , האם יש בכלל הבדל , מה תפקידנו ומהי שליחותינו בנושא , מה קיים בנו הלומדים את המיידעים ומה קיים באחרים וכיצד לאחד בין כולם.


הסבר:

אל אלינוס נותן לנו הבנה מי הוא האנוש :–

ברמה הכי בסיסית עלינו להבין כי האנוש ותכונותיו מגיעים מהאדם אשר נוצר בצלם האלוהים.


האדם בירידתו לחוויה יצר פגימה כאשר סטה מהאמת- אמ”ת בה איזון מהות ותכלית וסטה מאחריות על חייו, למעשה נחשב כאנוש.


דרך התנהלותו ואיבוד חיבורו לאני ולעוצמה בתוכו הוא מאבד את האמת והנכון ואינו באחריות על חייו.


וע'כ קיימת בתכונותיו של האנוש, כמובן ע'פ תפיסותיו של האנוש הבנותיו קיים קושי בתהליך החוויה. הקושי נובע מאותה חוסר מודעות , מאותה חוסר ידיעה והבנה.


וכך רואה האנוש את מהות חייו מתמודד, נאבק, ומקבל אותה כפי שהיא, ללא הבנה ללמוד שיעור מהחוויה. וכך משכפל דפוסים ותפיסות ויוצר קרמה מתמשכת.


חשוב לציין כי אינו יודע שקיימת עוד דרך. הקושי בחוויותיו יוצר ניתוק בין העצמי לאני שלו , שהרי אנו יודעים שבין רצונותיו לבין מהותו נצרכת אחדות והבנה, וכי הכל יכול בתוכו ליצור את אותה אחדות.


הרי  הערכים אשר קיבל מחברים אותו לכוח האלוהי , הרי שהחסד והחמלה , הסבלנות ואמפטיה , אהבת האל ואהבת הבריות , אהבת הפרט וההומאניות כל אלו קיימים בו ואם ידע לראות זאת יוכל לאחד ולחבר עצמו מתוך כבוד לבריאה, וכבוד לעצמו.


וכאשר ינהג בנכון ובהולמות עכבה לא תבוא בו וכך כשיבחר בדרך זו יוכל לפתח תודעה רוחנית דרך אותה רוח אלוהית בתוכו וזאת לצורך ביטוי נכון ביומו דרך ההולמות.

לאדם קיימת מודעות רוח וקיים בו חיבור אל האני אל נשמתו ולכן יש לו תכונות מיוחדות והינו יודע את דרכו בעולם החוויה ויישום האיכות בחייו.


אנו כמקבלי התדרים ועושיי ההתמרות מבינים את משמעות האדם  "כאדם על" מעל החי הצומח והדומם.  ולכן כאדם חווה את חוויותיו ממקום אחר , מקום של כבוד וערך לכל סביבתו.


אך במהות החוויה האנוש רואה את האדם כאחד מהכלל שקיים בו שיווי תדר או שינוי תדר לבורא. כלומר הראייה היא  שאדם יכול להיות ישר הגון וערכי ללא שום קשר לבורא, אין בו כוח אלוהי ואינו יודע או יכול להכיל את החוויות.


ולכן כאשר והאנוש יבחר שלא לראות את תפארתו כאדם אשר נברא בצלם אלוהי ולא רואה את הזיו והזוהר בנשמתו, ולא ייפתח מודעות , הרי ששער ימין יספוג את כל האנרגיות השליליות שלו.


ועל כן האנוש מייצג גישה של האנושות כולה , מייצג את הגישה והתפיסה לחייו. ולכן אנו נזהה אותו ע"פ תפיסת חייו  הכוללת שכר ועונש ,אגו שלא לצורך , כפייה ,שיפוט וביקורת, מצב המגדיר את אפקט העדר …מה מקובל על כולם,… לא נעים,… מה יגידו וכו' כו'

מה היא חווית האדם אסביר לכם איך נראית


אל אלינוס מביא בנו הבנות עמוקות דרך אותם תקשורים בהם מודעות אשר בן האלוהים מביא בנו והיא הרי לילה ברזסקי היקרה.


ועל כן אנחנו הלומדים מודעות דרך המיידעים מאז אנו האלוהים ועד רמה חמישית, אל אלינוס ברמה חמישית כאשר קבלנו את שעור מפגש 6 , למעשה מתיחס אל אלינוס אלינו כאדם!!! אשר חזרה לו מודעות הרוח וחבר לכוח בורא!


ואילו לפגימה של האדם אשר יצר במשך הדורות  הוא פונה "האנושות".

ואכן הבדיל בינינו הלומדים לבין האנושות על ידי:

  • פתח לנו עוד 6 מרכזים רוחניים      מעל ראשינו, כך שיש לנו 13 מרכזיםרוחניים

  • ועל ידי  חיבור אל      מוח ימין ובו נתן  "מרכז "במוח ימין אשר משרת בנו עוצמה      ומתגמל בנו איכות,

  • ועוד נתן לנו יכולות לפתוח 3 שערי שמים: שער ימין לנקות אנרגיות שליליות של האנושות, ושער שמאל לחדש בו איכויות והגדרות בוראות איכות, ושער הכבוד לאגור בו איכויות מיושמות בהולמות כבונוס שיפרוק עלינו בעידן חדש,

  • קבלנו חיבור וקשר לעוצמת נשמתנו וחיבורה ברטט התדר עם הבורא,

  • *קבלנו-אות וגוון אישי על מנת ליצור ולברוא את חיינו יום יום מחדש.

  • *ומעל הכל קבלנו יכולת השפעה על פריקת יום הדין שיבוא בעידון  הולם. ולא קטסטרופאלי.

  • כמו כן קבלנו קנין רוחני אשר ישרת אותנו בתדריו גם בגלגולים הבאים.

ולכן זאת לנו הלומדים לדעת כי המיידעים שקבלנו החזירו לנו את התפארה שהנשמה קודשה בה. קודשה בזיו וזוהר, קודשה באמת ובנכון קודשה באור אלוהי.


קבלנו מיידעים עם רגש גבוה ומחשבה מוארת לתעל אותם בחוויה היומית שלנו אך ורק דרך אמת ונכון עם לקיחת אחריות והוקרה לבריאה.


זו הנקודה בה עלינו להבין עד כמה עזרה  והכלה האנוש נזקק לה , עד כמה איבד אותו אנוש את צלמו וחיבורו לכוח האלוהי , עד כמה הינו נמצא במודעות ארצית ואינו מתוגמל דרך מודעות הרוח.


לכן אל אלינוס מסביר לנו עד כמה שליחותינו חשובה ועד כמה האיכויות שלנו יכולות להשפיע אם נדע להשתמש בהן נכון.


ועל כן אנחנו הלומדים היום נמצאים בחוויית האדם –  אל אלינוס ממשיך דרך  דרך בן האלוהים  להוריד לנו תקשורים בהם לתת בנו הבנות עמוקות של מודעות על.


לכן אל אלינוס מעודד אותנו:

"תנו לעצמיכם את הכבוד המגיע לכם"

שהרי אנו הלומדים מייצגים את האלוהים אשר נמצא בתוכנו מתוך שליחות לשינוי במודעות ולשינוי דרך עומק ה-רובדים אשר  קיימים באנושות.


בשלב הזה אנו מבינים עד כמה חשוב האיחוד בין האנוש לאדם לצורת הימנעות הפגימה אשר יוצרת תחלואים ודפוסים וקושי בתהליך החיים לעוד גלגולים אשר גורמים לחוסר הבנת השיעור והלמידה וכך נוצרת קארמה באנושות.


ועל כן הידע מקדם אותנו להשפיע שינוי, וכך נעשה להשפיע על הרשת, ועל שער ימין.

בבריאה קיים איזון ואם שער ימין סופג את האנרגיות השליליות הרי שקיים גם שער שמאל בו קיימת התפארה הזיו והזוהר ולנו קיימת הזכות להגדיר עצמינו כל שבעה מפגשים ולהכניס את הגדרותינו לשער שמאל וע"י כך לתגמל עצמינו מתוך כוח בורא אשר יצר אותנו בצלמו ולתגמל את האנושות כולה ולהוות חלק משינוי וצמיחה מודעת.


כאשר והאנוש יבחר שלא לראות את תפארתו את הזיו והזוהר ולא ייפתח מודעות הרי ששער ימין יספוג את כל האנרגיות השליליות ויקרב את יום הדין.


מאחר  ואיבד אותו אנוש את צלמו וחיבורו לכוח האלוהי , עד כמה הינו נמצא במודעות ארצית ואינו מתוגמל דרך מודעות נכונה אכן מודעות הרוח.


ועל כן אנו הלומדים בכדי להגיע לרמת חוויה מתגמלת עלינו לחבור לשער שמאל עבור אותה המהות אשר למודעות ולידיעה אשר קיימת לנו.


בתדר זה המהות היא האחדות! נפיץ אותה לסובבים , נאחד בין האני לעצמי , נאחד בין החוויה לבין שיעור ולמידה , נאחד בין האנוש לאדם. נהווה  דוגמא.


ולכן לצורך כך עלינו להכיר בגוון אשר לנו. מאחר ולגוון  אשר בחרנו יש השפעה לאחדות ולשיווי תדר עם האחר וגם עם אל אלינוס.


הגוון הוא הכוח הקיים בנו ודרכו נעשה שירות לאחדות.

כיצד נוכל לממש את שליחותינו  מול האנוש?


עד כמה נפעיל את איכויותינו כלפי האנוש , עד איזו רמת מודעות גבוהה נגיע בכדי להבין את תפיסותיו ולעזור לו ולאחד אותו עם האדם אשר קיים בו? לכן נדרשת השליחות שלנו.


ולכן רצוני להזכיר לכם בקצרה את השימוש באיכויות כטיפול:

ניטען כל אחד בגוונו ובהגדרה אשר בחרנו  מתוך מהותינו.


נתחבר לאותה אנרגיית אדם ונעלה את הגוון יחד עם ההגדרה לשער שמאל

נמשוך את אותה אנרגיה שאנו זקוקים לה משער שמאל לשער ימין ובכך נבטא שינוי באנושות הכלל והפרט.


כן חברים , זו עבודת חיינו מתוך בחירה צורך ורצון לדעת וללמוד עוד ועוד, לעזור ולהביא ידע זה באחרים, מתוך אותה שמחה ויכולות אשר קיימות בנו דרך אותם תקשורי מודעות שנתנו לנו  כל 5 התוכנות דרך לילה .


וכמובן אם כך נעשה נוכל לראות את הפנים והפנים אשר קיימים בכל אנוש אשר עשה מודעות ובא לחוויה כאדם.


תודה לבן האלוהים לילה ברזסקי אשר דרכה אנו מקבלים את הידע המואר, את היכולת לשנות ואת הכוח האלוהי אשר קיים בנו.

בהצלחה ותודה רבה.

bottom of page