top of page

שכתוב  משיחזור גלגול - אלון יזדי

שיכתוב משיחזור גלגול - רותי

אני מתקשרת "הדרכות על" אשר נותנים הכוונה, ייעוץ והבנות לשואל מצורך אשר יקבל את השינוי דרך מודעות. מעבירה כל טיפול בתקשור אישי ופרטני בהתאם והצורך
ומכוונת אותו מתוך אהבה והשפעה.

שחזור גלגול מתקן זיכרון מגלגולים קודמים אשר מהווה הפרעה ותפיסה גם בגלגול זה.
שחזור גלגול מהווה שינוי ויוצר תיקון של אותה חוויה כדי לשרת היום, בהולמות.

השחזור נעשה בתקשור עם "האלוהות" אשר מכוונת את המטופל אל שורש הבעיה שהחלה בראשוניות שלה וגררה אחריה דפוסים במשך כל הגלגולים אחריה.

 "האלוהות" מחזירה את המטופל אל אותו זמן ראשוני זה של הגלגול אשר באה בו הבעיה.
על כן בתיקשור, "האלוהות" מנחה את המטופל בתהליך התיקון הנצרך והמטופל מבין את ההשלכות של העבר למציאות אשר בחייו בהווה.

כל התהליך של השחזור מונחה בתיקשור: הן ההכוונה, ההכרה בשורש הראשוני של החוויה הנצרכת לשינוי. וכל התיקון  שנעשה, המטופל משתתף ומתקן את החוויה, ואת הרגשות למימוש עצמי במודעות והכרה.

כך גם כל טפול אחר נעשה דרך תיקשור עם "האלוהות" ובו מקבל המטופל הבנות לכוון כל תפיסה, דפוס או חולי אל מודעות וחיבור לתדרים שבהם השפעה פנימית.

במשך התיקשור זורם הטיפול אל המטופל והוא חווה את האנרגיה האוהבת של "האלוהות" אשר בה תדרים, ריפוי והעצמה לשינוי.

שיחזור גלגולים

bottom of page