top of page

"מועצת ה - 12"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

29/05/08

במהלך שיעור במפגש "כוח העל לשרת" למעגל שני, התקבלו הבנות ממועצת ה-12, איך המודעות משפיעה על הריפוי ועל המציאות של אלה הלומדים וזאת לצורך התמרת המשפחה ולהתמודד בקלות עם החולי לצורך הריפוי. אני מביאה את השאלות של התלמידה והתשובות שהתקבלו ממועצת ה-12 בנושא הריפוי. וזאת לצורך חיזוקם של כול אלה הרוצים לגעת ולדעת את האור אשר קיים בתוכם.

שאלה: איך הסרטן יכול להתפתח בגופו של אדם עם מודעות גבוהה ואשר מכיל כול כך הרבה אור בתוכו, (תלמידה)?


תשובה: בתהליך של אותה נשמה אשר לה בחוויה (גילוי הסרטן), מתוך הצורך אשר לה להכיר את אותה מהות זו בתוך אותו צביר מישנה אשר לה, יש בה מהות. ומתוך הכך, כאשר והותמרה אותה נשמה מצורך אותם אלו תדרים (של "חיבור למודעות על", "קריון"), עדיין אותה הכרה זו קיימת אך יש בה את אותה איכות אשר לה לשרת אל אותו קושי זה, מתוך המואר ולהביא את המהות אשר תחבור אל אותה בריאות.

 

כאשר והינה עושה את התהליך מתוך אותה אמונה והכלה אשר באה בה. כאשר ואותו צביר מישנה אשר לה, לומד התהליך מתוך אותה אמונה נשגבת אשר בה קיימת. ומתוך הכך, נוצרה התמרה הן באותם אלו אשר לה כחברה והן לאותם אשר לה תלמידים לצורך. ובמהות אשר משרתת אותה, היינו אומרים, אותה בחירה נשמתית אשר לה "להוכיח את כוח הרוח על המהות הפיזית אשר בה. ומתוך אותה רוח לבטא, ריפוי".

שאלה: אז אם החולי בא לצורך התמרת הצביר, האם לא יאונה לה שום דבר רע מהחולי?


תשובה: בתהליך אשר לה להכיר כי הכוח אשר צברה מוכל בה כאותה עוצמה אשר לה לשרת. אותן אלו איכויות ידחו את הנזק אשר לאותו גוף לבטא.

 

ובמהות הזו אשר נוצרה, כוח האמת אשר בה, כאשר והינה יוצרת את אותו ביטחון. אכן אותה רוח תנתב את הגוף הפיזי להכיל את התהליך. לשרת מתוך המהות אשר אותו גוף יחבור לאותו סדר אשר בו הכילה, אשר הביאה דרך אותה מחשבה אשר הותמרה בה אל אותו תפקוד תקין ובהולמות.

שאלה: השבוע קראתי תיקשור של קריון בנושא הריפוי הקוונטי ולפיו לאנשים במודעות גבוהה יש יכולת לתת הוראה חד משמעית וחד פעמית לדי אן איי להביא לריפוי הגוף ולהחזיר את הגוף לתפקוד בריא כמו לפני שהחולי הופיע. וברגע שההוראה היא ממקום של כוונה טהורה אותו ריפוי מתבצע וקיים. האם זה באמת עובד כך והאם מספיקה אכן הוראה חד פעמית ואין צורך לחזור על אותה הוראה שוב ושוב?


תשובה: כאשר ואמרנו, אותה מודעות אשר עלתה ויצרה התמרה מתוך המואר ויצרה יכולת והכלה של אותם אלו תדרים, אותה מודעות זו עובדת אכן על אותו גוף פיזי. כאשר ואותו אחד אשר היווה את אותם אלו תדרים להכיל מצורך אותה כוונה טהורה, אותה כוונה טהורה תבוא מתוך המואר אשר לאותו אחד.

 

כאשר ואין אותה אמונה ואין אותה מודעות ואין אותו כוח והשפעה פנימית מתוך הרצון של אותו אחד לשרת, היינו אומרים, אותו די אן איי לא יתעורר למהות המשרתת. ומתוך אותו חיבור זה, כאשר ועלתה בכם אותה תוכנה זו אשר אותם אלו מיידעים ירדו בכם, אכן אותו די אן איי אשר לכם, יקבל את המהות המשרתת מתוך אותה כוונה טהורה אשר תשלחו מתוך המואר אשר הוכל בכם.

 

ועל כן, כאשר והביא אותו אחד (קריון) את אותם אלו מיידעים, הביא לצורך ההתמרה להכיר במהות המשרתת. כאשר והינכם רוצים את אותה בריאות להשיג, יש את הדרך ללמוד מתוך אכן כוונה מוארת, כוונה אשר יוצרת מתוך בחירה חופשית מתוך הרצון אשר לכם בשינוי. וכאשר באתם מתוך האמונה אכן לשרת עצמכם מתוך ההולמות, תשפיעו גם על אותו די אן איי אשר לכם.

שאלה: נניח שאדם נתן את אותה הוראה ומחליט שהוא בריא, עדיין במבדקים הרפואיים ברמה הארצית יראה שאותו חולי עדיין קיים. איך אפשר לקצר את התהליך כך שהממצאים הרפואיים אכן יראו את אותו ריפוי וכך יהיה אפשר אולי להימנע, במקרה כמו סרטן, להימנע מטיפול כימותרפי?


תשובה: כאשר אכן אותו כוח והשפעה אשר בא דרך אותה כוונה טהורה אשר בה אותה מודעות עלתה ויצרה התמרה, היינו אומרים, תבוא אותה השפעה בגוף הפיזי. ובמהות, כאשר ונוצר אותו נזק, אט אט נדרשת   הכלה לצורך הגוף להכיל תהליך הולם, תהליך מבריא.

 

ועל כן, כאשר  והינך מתכוונת על אותם אלו טיפולים אשר בהם נצרכים הינכם כקונבנציונאליים, נצרכים מתוך המהות אשר לאותה רפואה לספק לאותו גוף מצורך. ועל כן כאשר ואותה מודעות גבוהה, אותם אלו טיפולים מתקצרים, אך יש בהם מהות. כאשר ואותו קיצור יביא את אותה ההכלה לתפקוד מהיר ולצורך.

שאלה: אותה אחת שעליה אני מדברת, רוצה להוכיח לרופאים ולסביבתה לצורך התמרת האמונה שלהם, איך במהירות עצומה היא משנה את התוצאות של הצילומים הרפואיים שלה כך שהשינויים ידהימו אותם ברמה של מה שאנו מכנים נס, האם זה אכן אפשרי?


תשובה: בתהליך של אותה מודעות אשר הינה יוצרת ומתוך שלמות והכלה, מתוך אותה קבלה ואהבה עצמית אשר לה, היינו אומרים, כאשר והינה עושה זאת- הינה יוצרת אכן את אותו נס. ובמהות אשר לאותו נס לשרת את אותם אלו רופאים ואת אותם אלו סביבה אשר לה, יעשו את ההתמרה מצורך. ועל כן, אין לזרז תהליכים. גם לריפוי נידרש זמן. ובמהות של הריפוי הינה ההכלה אט אט של הכוח אשר משרת. ועל כן הביאי באותה אחת את הידיעה לדעת כי אכן הינה פועלת מתוך המואר ואין לבטא בה עכבה. ועל כן היא תעשה את המהות ואת אותו תהליך זה לבטא הולמות עבורה.

שאלה: האם דרך המודעות אפשר שהטיפולים הכימותרפיים לא יגרמו שום נזקים לגוף ושהטיפולים יעברו מתוך הקלות?


תשובה: אכן. ועל כן אמרנו כי וכאשר באה אותה מודעות אשר עלתה בה, אותו גוף פיזי יהווה את ההתמרה מתוך ההולמות.

שאלה: איך תגדירו קוונטיות?


תשובה: כאשר ובתהליך אשר לכם להכיר את המהות אשר לכם כי הינכם מצויים כל הזמן בתהליך, כי וכאשר אותו עבר, הווה, עתיד אשר לכם הינו כאן ועכשיו. כאשר אותו עבר אשר משדרג אותך לאותו הווה, ואותו עתיד אשר הינך יוצרת – הכירי בו כיום.

שאלה: הרי ניתנה לנו (התלמידים) יכולת לשנות את הרשימה עימה ירדנו, אז איך בכל זאת חלק ממנה מתבצע ועוד בקושי כזה?


תשובה: אין מהות לך לבטא את הקושי בתהליך. כאשר ואותה רשימה אשר לאותה נשמה אשר יצרה אכן שינוי, הביאה את השינוי מתוך הקלות. ועל כן אין מהות לכם בלחשוב כי חולי לא יהווה בכם מתהליך ויצירה. כאשר אותה נשמה הכילה את אותו חולי, שידרגה את החולי לקלות ולא לקושי. ומתוך אותה רשימה זו אשר הייתה בה, הוקלה בה התהליך אל אותו ביטוי, אל אותה יצירה אשר הינה "תיצור עצמה מחדש".

שאלה: אבל יש אנשים שהעלו מודעות ועשו שינויים אבל רמת האמונה והעוצמה שלהם לא חזקה כול כך כמו אצל אותה אחת ולא יתמודדו עם החולי בקלות….


תשובה: ומתוך אותה בחירה, כאשר ונתנו לכם איכויות, נתנו לכולכם את אותה מהות זו לשרת. כאשר ואותה אחת מאמינה באותה עוצמה אשר קיימת בה ומאמינה בתהליך ובדרך הינה מתמירה את המהות הזו ולצורך. כאשר ומתוך בחירה אותם אלו אשר עברו את אותם אלו תדרים והכילו אותם, אין אנו מתערבים מתוך הבחירה אשר להם.

שאלה: אם יש בי חולי ואני מבינה שזה מתוך בחירה ומדוע זימנתי אותו, אם אבחר לבטל אותו ואתכוונן לכך, זה יתקיים?


תשובה: כאשר ואמרת יש בה הכוונה! האם תיצרי כוונה הולמת? ולבטא את אותה כוונה הולמת, אכן היינו אומרים, אכן תיצרי התמרה.

שאלה: כי אנו בזמן קוונטי? אז זה אפשרי?


תשובה: אכן, ומתוך הכך יצרי את אותה קוונטיות.

שאלה: כאשר שאלנו אתכם לפני שהממצאים הרפואיים התקבלו האם זה סרטן ניתנה לנו תשובה שזוהי דלקת ויראלית ולבסוף המציאות הראתה אחרת. האם אתם יכולים להסביר את הפער הזה על מנת שנוכל להבין ולקבל את ההבדל בין תשובתכם למציאות בשטח?


תשובה: יש ועליכם לדעת כי מציאות נצרכת לצורך אותה התמרה של אותם אלו סובבים לה. במהות אשר משרתת אותה, כאותה נשמה, הינה הצורך של אותה התמרה של אותם אלו אשר לה כצביר. ומתוך הכך, מתוך הצורך הנשמתי, הינה (הנשמה) חוסמת ידע והכרה מצורך אותה התמרה להביא בהם. ועל כן, הינה חוברת אל המהות. ומתוך אותה מהות, אין הצורך לכם לדעת האם זה ויראלי או חיידקי. כאשר ויצרה כוח אשר בא מגלגול אחר. מאחר והצורך הנשמתי אשר לה הינו אותו ייעוד להתמיר את אותו צביר אשר הינה.

שאלה: אבל כאשר אנו פונים אליכם לקבל מסר, אנו מאמינים שהמסר הוא נכון ואותו מסר ואמונה בו משרתים אותנו בתהליך…


תשובה: בתהליך אשר אותו מסר אשר הגיע אליכם, הינו מתוך צורך נשמתי אשר לה. כי וכאשר יצרה את המהות אשר לכם אין הדאגה לשרת, בא המואר באותן מחשבות אשר לכם להכיל בה. כי וכאשר הינה יוצרת רצון להתמרה של אותו צביר, אכן יצרה את אותה חסימה לצורך. אך במהות אשר משרתת אתכם, הינה אכן להכיל את ההתמרה ולשלוח לאותה אחת את התהליך כי בא מתוך הקלות, מתוך אותו וירוס ולא מתוך אותו קושי אשר הכילה. ועל כן אותה מחשבה מוארת, אותה הקלה אשר הכלתם מצורך, אותה תמיכה להוות בה, התמרתם עצמכם והתמרתם את אותו תהליך עשייה אשר הינה יוצרת. כי וכאשר תכירו לדעת, כוח האחדות יוצר עוצמה לשרת. כי וכאשר תתמכו מתוך המקום אשר אותה אמונה קיימת, מתחזקת אותה אחת ויוצרת שיווי תדר אשר בה עשתה את אותה שליחות אשר לה.

שאלה: אז למה לא להגיד שאכן זה סרטן אבל גם להסביר את המהות ולא לתת תשובה לא נכונה?


תשובה: אין מהות באותה מחשבה. מאחר ואותה מחשבה אשר לך אין בה מואר. כי וכאשר אנו נכוון אתכם אל אותו תהליך של קושי, כאנוש, אנו יודעים כי הינכם יוצרים קושי. ועל כן מתוך המהות המוארת, הינכם מתכוונים אל התהליך הקל ולא אל אותו קושי.

שאלה: אבל איך נדע מתי להאמין לתשובה? מה נכון ומה לא נכון?


תשובה: כל אותה אמת קיימת אך היא יוצרת בכם את התהליך לבטא. כאשר ותבואו מתוך אותה ידיעה כי קושי קיים, "אותה מודעות מתקבעת אצלכם אל הקושי ויוצרת את ההתמרה של הקושי". ואל אותו תהליך זה אנו מונעים מכם, כאשר אנו מאירים לכם הדרך לראות כי הכוח ניתן לכם לשרת בו מהות ולבטא בו התמרה. האם הבנת את ההבדל?

שאלה: האם כשאנו שואלים אתכם שאלה אתם עונים לנו עליה בהתאם למחשבותינו ואמונותינו לגביה?


תשובה: אין מהות באותה מחשבה. כי כאשר אנו רואים בכם את האיכות לבטא מתוך הנכון לכם, אנו מכוונים אתכם אל הנכון ואין אנו יוצרים עכבה בכם.

כאשר והינכם חוברים אל אותם אלו איכויות ואותם אלו איכויות מתחזקות בכם, יש ועליכם לדעת, כי וכאשר קיים בכם איכות אשר כל יכול קיים בכם, יש את הנתיב הזה לבטא.

 

ומתוך המהות הזאת להוות יומכם בכל תהליך ועשייה, בכל תהליך אשר לכם עם אותו צביר משנה. כי וכאשר הותמרתם, הינכם אותם שליחים אשר מתמירים את אותו צביר אשר לכם כצביר משנה או כל אותו צביר.

 

ומתוך המהות המשרתת, היינו אומרים, חיברו אל אותה אמונה מאחר ואותה אמונה זו הינה נשגבת לצורך התוצאה.


ובמהות אשר משרתת אתכם, משרתת גם אותנו.

ועל כן, אנו מועצת ה-12 מברכים אתכם לאדוני.

תודה.

"השפעת המודעות על הריפוי"

bottom of page