top of page

כזכור לכם "הכנס הראשון" נערך בתאריך ב- 3.2.201 בשעתו התאריך נבחר באקראי, ללא שום היצמדות לאיזה סמל או אירוע, אך בדיעבד התברר שזה היה "יום המשפחה הבינלאומי" וכידוע לכם אין שום דבר במקרה. אנו אכן משפחה על כל מרכיביה.


לילה זכתה להיות הצינור שדרכו עוברים כל המידעים הנפלאים שקבלנו והיא אכן מזינה אותנו כאם אוהבת והאב הוא הכוח האלוהי הזורם בנו ואליו חברנו דרך כל המידעים שאנו מכילים. 


והבית הוא האתר של לילה-המופיע תחת השם "לילה בדרך האור". והיכן הילדים – אתם שואלים? הסתכלו סביב וראו את כל השבט הזה, של ילדים ובני, בני ילדים וכולנו נבטנו מאותו זרע, מאותה קרקע, מאותה איכות שגרמו לנו לשנות זהות, להשיל דפוסים ישנים שאינם משרתים יותר.


קבלנו ארבע תוכנות הבנויות אחת על גבי נידבך של הקודמת לה וכל אחת שימשה בסיס לבאה אחריה, ללמדך שאין מדלגים ואין קופצים כיתה אפילו אם יש בינינו מוכשרים וגאונים. 


קבלנו 4 תוכנות אשר חיברו אותנו אל עידן חדש. דרכן צברנו איכות ודרכן צברנו עוצמה. מהן קיבלנו תכנים וערכים שהשפיעו על מהלך חיינו ועל חיי הסובבים לנו.


4 תוכנות חברו והתמזגו בנו והיוו לשלמות. "אנו האלוהים" באו עם "חיבור למודעות העל" ונתנו כלים ותדרים המקיפים את כל מערך החיים ואיתם ראיית העל כדי להכניס איזון ופרופורציות בהתנהלות של היום יום.


בא קריון והרחיב לנו את התודעה ונתן לנו את "התודעה במרחב הזמן" כך שכל החלטה וכל תהליך יתהווה לא מתוך הלחץ והשליפה המידית אלא מתוך נתינת מרחב וזמן. עלינו אתו וסיירנו עם המשפחה שהוא הביא עימו, במרחבים רבים – מרחב האהבה, מרחב הריפוי, מרחב השמחה ומרחב המציאות וכו', שבהם השתמשנו ליצור את מציאות חיינו.


באה מועצת ה-12 והביאה עמה תוכנה חדשה שאינה קיימת באנושות והרכיבה אותה בנו ובנו בלבד, על מנת ליצור שליחים איכותיים ולהעלות את רמת וטיב השירות.


ובא אל אלינוס והביא לנו את "החוקים הקוסמיים" כדי להבין חוויות חיינו מתוך הלימוד והידע והבנת ה-איך והלמה. לדוגמא: מדוע אחד בא כפושט יד ומדוע האחר בא כעשיר מופלג? מדוע אחד בא כאוטיסט ואחר פאנאתי לדת. מדוע אחד נולד לסבל וקושי של "עולם שלישי" ואחר ברוך כישרונות שנועד לתהילה? 


והרשימה ארוכה והכול בה מתחיל ומסתיים במודעות, הבנת הדברים, הפנמתם ויישומם הקפיצו את ההבנות שלנו מעלה, מעלה. ובעטים אנו יודעים היום לצאת ממבוכי החיים כאשר אנחנו מחוזקים יותר ומה שחשוב יותר, למדנו להימנע מלהיכנס אליהם.


וכן אנו משפחה קטנה אך איכותית המנתבת דרכה אל האור מתוך אחדות ומתוך לכידות לצורך יצירת השלם, שהוא כוח העולה בכמה מונים על הפרטים המהווים אותו. אנו משפחה שהתכנסה היום יחדיו להצהיר: "אנו מפיצי הזרע, אנו מנביטי הנבטים החדשים, על כתפינו מוטלת האחריות של ההפצה וההמשכיות".


אנו המנחים, אנו גם המורים שבדרך, תרתי משמע, כל פגישה אקראית כביכול מהווה עבורנו פוטנציאל המגדיל ומרחיב את מעגלי האור. אנו אלה שהבטחנו לבוא מתוך שמחה ואהבה ולהקרין ולהביא לגלוי את המורשת שנמסרה לנו, ולתתה אל הרבים הצמאים לה. הכיצד? 


על ידי כך שנעורר בהם את הזרע הטמון שלפעמים אפילו הם אינם יודעים על קיומו. הדהדו את אותה מורשת המהווה חלק בלתי נפרד מהדנ"א שלכם כדי שיחברו כל הצלילים לסימפוניה קסומה של אמת קיימת.


בואו נפיץ וננחיל את אותה מורשת ששינתה חיינו והכניסה בהם משמעות וערכיות, כדי שיגרמו לשינוי אף בחיי אחינו הרוצים בכך, כדי שהשמחה, הקלות והזרימה יהיו אף הם מנת חלקם.


ויש לנו היכולת ויש לנו העוצמה ויש לנו הידע והמיומנויות, ומה שאנו צריכים לעשות הוא רק להביאם לידי הנעה להביא אותם לידי גילוי. הציבו את לילה כמודל הנותן השראה למסירות לדבקות ולאחריות לתפקיד. ספרו על הענווה והצניעות המלווים את דרכה ושבחו את מסירותה לשליחות.


וזאת למה? כי טיב "הצינור" מעיד על טיב המידעים היורדים דרכו ועל איכות המורשת הזורמת בתוכו. אל תתביישו לספר! היו חלק מאותה משפחה שהיא ייסדה ומשכו אחריכם רבים כפי שהיא עשתה. עשו זאת מתוך האמת והנכון ומתוך ההתחדשות והיצירה. לשליחות שלנו בעת הזו יש חשיבות עליונה.


שנת 2012 עומדת בפתח, שנה זאת כפי שהבריאה אומרת, היא תחנה להכלת השינוי באנושות. שנה שבה רבים יכירו בכוח האלוהי וירצו להתחבר אליו מחדש, שנה שבה השליחות שלנו תעלה לשיאים, כי רבים ישוועו לה, רבים יחפשו יד מכוונת, יד תומכת כדי להתגבר על אירועי הזמן. ואנו נהיה שם להדריך ולהנחות ואנו נתייצב שם לכוון אותם אל האור ולעזור להם להוות השינוי. ואנו נהיה לידם כדי שיטיבו להתחבר אל האנרגיות של העידן החדש.


עבודה רבה מחכה לנו. הגיעה העת לקרוא "אחרי"! "אחרי" אל האמת, "אחרי" אל הנכון. הגיעה העת להקרין את אותה מורשת ואותן איכויות ואותם ערכים שצברנו ולהוות מודל לחיקוי שרבים יירצו לחבק ולהידמות לו. הדהדו והפיצו והיו גאים על שזכיתם להיות ראש החץ המנחיל תורת אמת לרבים. היו ברוכים!

bottom of page