top of page

  

 

אורון: אפשר להתחיל…

שלום לכולם, קיבלנו אישור "מהקבינט", כמה דברים טובים קורים בזכות הקורונה, אנחנו חוברים לפלטפורמה הטכנולוגית…

לילה: נראה מה יגידו לנו…

 

שלום לכולם, תודה לכולם, תודה ל- לילה שנרתמה לבקשה של קבוצת המנחים לעלות לשידור ולדבר על המצב, ולענות על שאלות שונות שנשאלו מתלמידים, דרך התגובות (באתר הפייסבוק), שמחה גדולה, זה לא מובן מאליו במיוחד עם ההתרגשות שנעשית פה, אנחנו מקווים שזו רק ההתחלה וזה ה- לייב הראשון ואיתו יבואו עוד הרבה לייבים. אז אנחנו נתחיל, נשאל שאלות מתוך שאלות שנבחרו דרך לילה, דרך ההכְוונה של הבריאה שהכְווינה אותה באיזה שאלות להתמקד, ואם כך אני חייב לומר שבין השאלות אפשר לראות יש פה את שהשאלות אשר מקבצות את רוב השאלות של כולם.

אין צורך לשאול או לנסות תוך כדי הלייב כי אנחנו, לילה תהיה מרוכזת בתקשור, אני אהיה מרוכז בשאלות, אנחנו נתמקד כאשר הוידאו יגמר אז תהיה אפשרות לשאול, תקבלו הרחבות מכול המנחים השונים ונוכל לנהל על זה דיונים ולהבין את התקשורים לעומקם, אז אני מאחל לכולנו בהצלחה. לילה את רוצה להגיד כמה מילים?

לילה: תודה רבה על ההזדמנות תלמידים יקרים, אני מוכנה לענות, לספק רצונות של אחרים, מצורך באמת להרגיע את הרוח שנושבת בזמן הזה. ולכן כל שאלות שביקשתם עליהם מענה, אני אשתדל לענות במשך החצי שעה עד ארבעים דקות, בשמחה הבריאה תיתן תשובות והכְוונה. ונתחיל.

 

שאלה: איך עלינו לנהוג במצב הזה? והאם פיתוח הנגיף הינו מעשה אנוש ואיך אנחנו יכולים לתרום במידה וכן, והאם הפחד מהקורונה הוא מתוך המואר או שמא יש בו מידת גאווה?

תשובה: שלום לכם אנו האלוהות, כאשר והכרתם לדעת כי אותו תהליך זה של אותה מציאות אשר לכם היום, הינה באה לצורך אותה הכְוונה אשר לכם לפוגג תהליך אשר בו מהות אינה באה לביטוי.

ומתוך הכך, כאשר והינכם בתהליך של אותה למידה לדעת את אותם אלו "חוקים" (הכׇּוונה "לחוקים הקוסמים" אשר נלמדים ברמה הרביעית) מצורך והולמות, אכן אותם "חוקים" מאירים לכם הדרך מצורך אותה חוויה אשר לכם היום. ועל כן כל תהליך אשר בו, אכן אותו רצון אשר לכם להכיל, יש בו היום להביא מענה לכול אחד ואחד מצורך אשר בו, אכן לדעת להכיר עוצמתו, להכיר איכותו ולהבין את המהות לשמה אשר הינו מצוי באותה תקופת חיים.

ואכן כולכם פועלים מתוך פחד, כל האנושות חווה פחד, חווה דאגה. ועל כן את הפחד האנוש המציא מצורך

אותה הגנה אשר לו לנתב חייו. ואותו תהליך של פחד יוצר בו שיתוק לחבור אל הבחיר"ה (בריאת חיווי יש רצון התמרה) הנכונה דרך אותה מודעות אשר "האני" יכוון בו הולמות.

ועל כן נצרך אותו כוח זה לבטא בו פיגוג מאחר ואותו פחד הינו נחוץ לו ללמוד הכרה וידע. אכן הפחד דורש למידה והכרה בידע, ומתוך הכך כאשר וקיימת הכרה בידע, אכן הידע הראשוני, הכוח אשר יורד מתוך אותה טהרות ראשונית מביאה הולמות ומחברת את אותו כוח ארצי אל המהות המוארת לנתב.

ומתוך הכך כאשר ואותה הפצה של אותו ידע יבוא בין כל אותה אנושות, אכן אותה הפצה תהווה דבק, אותה הדבקה של אותו אור אשר יהווה הולמות בכול אותם אלו החוברים. ומתוך אותה הפצה זו, תבוא גישה אחרת – תבוא גישה אחרת אשר תפרוץ את הדעת של אותו אנוש לכׇּוונה אשר בה ”נשמע ונעשה".

ומתוך אותה כׇּוונה נשמע ונעשה תכירו לשמוע באמת ובנכון אשר נצרכת לכם בכול עת על ציר הזמן, ומתוך אותה הבנה זו יהדהד כוח הידע וישרת אותכם ויהווה חיבור לכול אותו אנוש אשר משווה תדר להכיל ולדעת את האמת ולפוגג בו הפחד מצורך הבחיר"ה אשר יצר. ומתוך אותה הכרה זו, יעלה רטט קולקטיבי אשר יהווה השפעה ושינוי. האם הבנתם?

 

שאלה: האם זה נכון שאנשים מפחדים מהקורונה בכדי ללמוד את השיעור שלהם בהולמות? וכיצד לעזור לסובבים ללמוד את השיעור הכלל אנושי ולהתמיר את הפחד לאהבה ואמונה, ואיזה מסר להעביר שיפוגג את הפחד ויעורר סקרנות ורצון ללמידה משמעותית.

תשובה: כאשר ואמרנו יצרתם פחד, כאשר ואמרנו בחרתם בפחד, היינו אומרים כי אותו מסר אשר לכם יבטא את אותה נוכחות אשר לכם כאשר והינכם באים ומביאים נוכחות של אותה הכרה אשר לכם בערך אשר בא בכם, הערך אשר נלמד דרך אותם אלו התכנים ומתוך אותה אמונה אשר חברה לכם, אמונה אשר מהווה את העוצמה המקודדת, אמת בה מהות אשר אותה מהות משרתת מודעות מוארת, אכן אותו כוח ישפיע אל אותה תוצאה. 

ומתוך הכך תכירו בערך אשר הינכם נוכחים מצורך אשר לכם קיים החיבור והידע לנתב רגש גבוה ומחשבה מוארת לשרת יומכם, מאחר ואותם אלו מיידעים ירדו לצורך אותו תהליך אשר לכם בחוויה להביא את המציאות אשר לכם עם אותו ידע אשר חבר בכם. האם הבנת?

 

שאלה: מה המשמעות של בידוד המבוגרים מהצעירים ובכך הרחקה של דמויות כמו סבא וסבתא מחיי הילדים? ובכלל הבידוד החברתי שדורשת הקורונה? בהתייחס לצביר המשנה עם הקירבה הלבבית והריחוק הפיזי שהמצב יוצר?

תשובה: אכן יש במהות של אותו בידוד אשר נוצר לצורך האחדות הפנימית אשר לכם עם עצמכם, ומעל הכול הכרה באותם אלו אשר בודדתם לצורך אותה הגנה אשר לכם על אותה אנרגיה אשר להם.

ואכן אותו סבא או אותה סבתא או אותו קרוב אשר לכם, כאשר והינכם מהווים הכרה בבידוד, הכירו לדעת בחיבור, הכירו לדעת בקרבה, הכירו לדעת באחווה אשר לכם ומצורך הכך הביאו את אותה משפחתיות להכיר בערך הנלמד, ולהכיר בדרך אשר הבידוד מהווה עבורכם.

ומתוך הכך, אכן אותם אלו ילדים אשר לכם, יכירו לדעת כי אותם אלו המבוגרים הן כאותם הורים והן כאותם אלו סבא וסבתא, יש את אותו זמן אשר להם היום לחבור להכיר את אותה תולדות חיים אשר לאותם אלו אשר להם. אותה הכרה זו יביאו לתיעוד אשר יהווה עבורם, עבור אותם ילדים, שיעור ולמידה מתוך אותו שיעור ולמידה אשר אותם אלו סבים והורים חוו דרך אותם חוויות מתוך אותו תהליך אשר להם, מתוך רצון לבטא שינוי.

ומתוך הכך כאשר ואותו תיעוד יבוא, אכן יבוא קירבה אשר תאחד חיבור בין אותם אלו ילדים אל אותם אלו הורים ואל אותו דור אשר, אכן הולך ונעלם לבטא, אכן את החיבור ההולם אשר יהווה את המוסר ואת הערכים לגלות באותם אלו אשר היום נצרכים להכיל. האם הבנת?

 

שאלה: האם הקורונה תמשיך להכות גלים, שהכלכלה תיפגע או שתהיינה עוד תופעות לוואי לשחרור האנרגיה השלילית שאין לנו מושג עליהם עדין? וכמה זה ארוך בזמן הארצי? והאם יש ביכולתנו על ידי שליחת מחשבות לזרז את התהליך "שהנזק" יהיה מינימלי?

תשובה: אכן, כל אותה השפעה אשר יצרה בכם היום, הינה באה מאותה הבנה אשר לכם את מהות החיים, ערך החיים, דרך החיים. ומצורך הכך כאשר והינכם בתהליך של אותה מודעות מוארת וידע משרת, ידע מכׇוון, תכירו אכן את המציאות עם גישה אחרת. ומתוך אותה גישה זו, אכן תדעו לנתב הכרה והעצמה, הארה והשפעה ולא דאגה וחוסר ווׇדאות אלא אך ורק וודאות והכלה מתוך ה- יש אשר לכול אחד ואחד חבר לו. האם הבנת?

 

שאלה: "האני" הפנימי מאמין שיש כוח ומקום לקבל את כל החוקים (הארציים) של ההסגר הכללי וכד', ויחד עם זאת "האני" הפנימי גם מרגיש בטוח באהבה ובאמונה גם לצאת מהבית ללא חשש מתוך הקשבה לצורך הנשמתי כמו לנשום רגע בשדה ירוק. אז איך מתנהלים בין שני הדברים?

תשובה: אין קל מזה, מאחר ואותו "אני", אותה נשמה, יודעת להכיר במרחב, ויודעת להכיר בזמן, ויודעת להכיר את האמת ואת הנכון, הינה יודעת להכיל את המרחב ולהבין את הגבולות מתוך ההולמות.

ומתוך הכך כאשר והינה משנעת עצמה דרך אותו "אני", אכן ה"אני" יכׇוון אותה אל הנכון ואל האמת אשר לה נזקקת, האם נכון להוות את התהליך, והאם הכול במהות אשר אותה שליטה קיימת מצורך המואר. האם הבנת?

 

שאלה: כן, והייתי מוסיף לשאלה ואיך בעצם בא לידי ביטוי "האני", בעצם איפה בא חופש הבחירה, חופש שלו לבחור בין הדברים?

תשובה: כאשר והינכם מתוך צורך אשר אותו בסיס רוחני קיים בכם בחירה חופשית, אכן אותה בחירה תבוא דרך "האני" מכוח ההתמרה אשר לו, ומתוך הכך "האני" יבחר באור ויבטא הכרה לפוגג את החשכה. האם הבנת?

 

שאלה: כן, הייתי מוסיף רק בשאלה לצורך מיקוד והבנה, זאת אומרת "שהאני" בעצם צריך לפעול מתוך המצב הקיים דרך החוקים שנוצרים בהתאם למצב?

תשובה: כאשר וקיימת מודעות, כאשר וקיימת אותה חשיפה של אותו "אני", אכן אותו "אני" מהווה פיקוד, ואותו רׇציו מהווה פיגוג. ומתוך הכך כאשר הפיקוד בא דרך אותו "אני", הכוח המניע, הכוח הרוחני אשר לאותה נשמה מהוׇוה הולמות בכול דרך אשר בה חשכה באה לביטוי. האם הבנת?

 

שאלה: בתקופה הנוכחית, באיזה אופן אנשים שלא למדו את המיידעים יכולים לנהוג כדי לצאת ממעגל ההישרדות הכלכלית ולהגביר את תודעת השפע? ומה הגורם שפוגע בפרנסה והכלכלה בארץ, שקורסת?

תשובה: היינו אומרים כי אותו גורם הינו חוסר כבוד וחוסר הערכה לקיים, אותו קיים אשר הבורא מהווה חיבור בכול אחד ואחד הן ברמה הארצית והן ברמה הגשמית והן ברמה הרוחנית.

ואכן כאשר ואמרנו חוסר כבוד והערכה, היינו אומרים כי על אותו אנוש ללמוד להכיר כי הינו מהווה  ב י ז י ו ן  לכול הקיים, מאחר וקיימת בו בזבוז מצורך אותו שפע אשר הבורא נתן, ומתוך אותו בזבוז בא אותו ביזיון של ערך וכבוד, ומתוך הכך לא בא השפע בהולמות.

ועל כן לכם לדעת ולהבין כי וכאשר קיימת הכרה מתוך ה- יש ומודעות להביא בה ביטוי של אותו יש מתוך ההולמות, אכן יבוא השפע, ואכן יבוא אותו תהליך ויחזק את אותה כלכלה ואותו מרחב אשר לכול אחד ואחד, לא מרחב יהווה חיבור מפחד, מרחב יבוא מחיבור למודעות של שפע, מודעות של אור אשר בו כבוד והערכה לקיים, כבוד והערכה  ל- יש ולא להוות את אותו בזבוז ובזיון מצורך ה- יש אשר לכם. האם הבנת?

 

שאלה: מה המשמעות של מי שנדבק בנגיף והבריא, או שנדבק בנגיף או נפטר, שוב מבחינת הנשמה או הרשימה? והאם כולם יכולים להדבק בנגיף כי הרי הוא לא מבדיל בין דם לדם ועדין האם ישנן נשמות שעבורם אין משמעות להדבקות והגוף שלהם חסין לנגיף?

תשובה: ואכן לכם לדעת כי אותה תוצאה של אותו נגיף אשר לכם, הינו תוצאה של אותה התפתחות אשר יצרתם אתם כאנוש דרך אגו, גאווה, שילטון והון, ודיכוי של אותם אלו אשר מכם מהווים רצון להכיל.

ומתוך הכך כאשר ולכם ידוע, כאשר ובאה אותה השפעה של אותה הכרה אשר לכם היום מצורך הינו יום דין עולמי אשר יהווה, אכן שיווי תדר של כול אותה אנושות מצורך.

ועל כן לצורך יום הדין, אכן קיימת לאותם נשמות אשר לכם היום באותה מציאות, קיים בהם חוזה אשר להם לממש אותה התנדבות לאותה הדבקה ואותה התנדבות לשרת את אותה הדבקה, ואותם אלו אשר נדבקים ומהווים, אכן חיבור לצורך אותו תהליך חוויתי, אכן מעוררים בכול אותה אנושות להכיר ולדעת מה הוא ערך החיים ומה הוא ערך ה- יש אשר לכול אחד ואחד.

ומתוך אותה הכרה, אכן אם ואשר הבריאו מהתהליך, הינו אכן מהווה התמרה. ואם ואשר אותה נשמה התנדבה להוות השפעה אשר בה, אכן נדרש טיפול נמרץ לצורך אותה חוויה, אכן הכירו לדעת כי וכאשר נשמה חברה לצורך זה, והינה יוצאת מצורך אותה הכרה בגוף הפיזי, והינה נקראת בפיכם נפטרה מאותו נגיף, הינה נפטרה כי ומאחר הגיע זמנה. ומצורך הכך חברה לתהליך ונתנה השפעה של אותה האׇצׇה לאותה אנושות להתעוררות מתוך הבוּרוּת אשר לה.

ומתוך הכך אותה אחווה של איכות החיים תשרת הולמות ותהווה את אותו חיבור מצורך אותו תהליך אשר יהוֶוה, אכן הוׇויה אשר בה, אכן החלמה מתוך הנכון וההולמות, מתוך אהבה ולא מתוך דאגה ופחד. האם הבנת?

 

שאלה: לילה יקרה, אשמח לדעת איך הבידוד משרת אותנו ברמה הרוחנית מלבד הרמה הארצית? והאם אנחנו עדים כאן לקפיצה משמעותית אל עבר העידן החדש?

תשובה: אכן הבידוד יש בו ערך, הבידוד יש בו כוח, כאשר והינכם, אכן לאותו חשבון נפש ובאותה הבנה של מהות החיים, הינכם מהווים השפעה על אותה מציאות. ומתוך הכך נלמד השיעור, ומתוך הכך באה השפעה על התודעה הקולקטיבית של כל האנושות.

ומתוך אותו תהליך זה, מזמן לכם הזמן איכות אשר בו, אכן להוות סדר בחיים וגישה נכונה לחזור למהות הראשונית, להוׇויה הראשונה אשר לכם. להכיר באור דרך אהבה ולא דרך פחד, להכיר באור, להכיר בידע דרך, אכן ביטחון ולא דרך שילטון אלא דרך האמת אשר קיימת בכול אחד, ומצורך אותה אמת, אכן הינו ינׇצל את האור אשר הינו בתוך תהליך הבידוד וישנע הולמות ודוגמה לאותם אלו אשר עימו. האם הבנת?

 

שאלה: האם יש לזה קשר להתחדשות נשמתית אל עבר עידן חדש, כאילו להרבות את הנשמות החדשות? ואת ילדי עידן חדש?

תשובה: עליכם לדעת כי אותם אלו נשמות של ילדי עידן חדש, הינם אותם נשמות כמוכם כאשר ויצאתם מאותה תקופה של אותה תקופת "יציאת מצרׇיׅם", אותם אלו נשמות של עידן חדש  הינם באו מצורך אותו תגמול אשר עשו במשך כל אותם אלו תקופות חיים אשר להם על ציר הזמן.

מאחר ולמדו השיעור והכירו את כל החוויות, באם היום מצורך אותה הכרה להם להביא סובלנות ולעורר סבלנות בכול אותם אלו סובבים להם, ללמוד את השיעור ולהכיר במהות החיים אשר תהווה, אכן נגיעה אשר תביא, אכן השפעה במהות אשר החיים יהוו אחדות ולא נפרדות אלא חבְרוּת ולא מתוך מהות אשר מבקשת תחבולות, תכסיסים אלא לפרוץ גבולות ולפרוץ מגבלות. האם הבנת?

 

שאלה: לילה יקרה, רוצה לשאול על יום הדין ואלו שמתים, האם אכן מתנדבים? האם יכול להיות שאדם שנשמתו בחרה להיות שליחה של אור גם בחרה לחוות ואפילו בחרה את תאריך היציאה שלה מהקורונה? ומה השינוי המתבקש בעולם עקב החוויה הזאת ואיך החוויה הזאת משרתת את השינוי הזה?

תשובה: כאשר אכן אותה התנדבות באה מצורך אשר אמרנו אכן חוזה קיים, ומתוך הכך כאשר ואותה הכרה של השפעה של אותה יציאה מתוך אותו תהליך זה כאשר ומומש מתוך ההולמות, אכן יש התעוררות, יש השפעה אשר תהווה פריחה מצורך אותה רעוּת לבקש ומצורך אותה אחווה לנתב יומכם. 

ומתוך אותו כוח זה, אכן תבוא בכם השפעה אשר אין בה תחבולות אלא אך ורק נאוֺרוּת בכם לשרת, ומתוך אותה נאוֺרוּת הדעת אשר לכם תכיר להכיל הולמות את כל אותה מציאות. האם הבנת?

 

שאלה: האם פריסת ה- 5G הרשת האינטרנטית שמדברים עליה, האם זו אמת? והאם זה משהו שצריך להתנגד לו? או זה חלק מהתהליך?

תשובה: אין מהות בהתנגדות. מאחר ואותו ידע בא דרך אותם אלו בני האלוהים לחזק בצבירים את הידע אשר להם נצרך.

הכירו לדעת את אותו תהליך אשר הינכם עושים עתה ברגע זה כאשר אותו כוח בא דרך אותו מדע ודרך אותה טכנולוגיה להביא את כול ה- יש אל אותה מהות אשר לכם נצרכת. ואכן אל תתנו לאותה טכנולוגיה ולאותו מדע לשתק אותכם ולהתמסר לו, אלא בקשו לדעת להכיר מה אותו ידע הביא לאותה תוצאה אשר היום הינכם, אכן מהווים יכולת של אותו תהליך אשר מצמצם את כול העיקר אל נקודה אחת אשר הינכם יוצרים בה מיקוד ודיוק אשר לכם, להביא את הרחוק אל הקרוב, ואת המציאות אל כל אותה אנושות דרך אותה התפתחות. האם הבנתם?

 

שאלה: האם יהיה או צריך להיות שינוי דרמתי בעל תפיסת העולם הכלכלית, לדוגמה האם כסף יהיה עוד רלוונטי ופוליטי, האם לדוגמה יהיה איזה שהיא צורת שילטון אחרת יותר אורגניזמית ופחות ריכוזית?

תשובה: אכן אותה פריחה אשר תהווה יכולת אשר בה תכירו כי להפוך תחרות לחירות, להפוך גבולות להבנות, להפוך תארים לערכים, ערכים אשר יתנו מהות, להפוך שילטון לביטחון, ולהפוך נפרדות לאחדות – לאחדות אשר תמזג מוחות, תמזג ידע, תמזג השפעה על ה- יש אשר יש, ותייצרו את ה- יש מצורך אשר לכם, אכן.

ובמקום אותו פחד אשר משרת, הכירו לדעת, דעת אשר תעורר תבונה והבנה מצורך אשר לנתב יומכם אל אותו מחר, ואל אותו עתיד אשר בו, אכן תהוו אכן את חופש הבחירה אשר לכם בהולמות. האם הבנת?

 

שאלה: האם לעם ישראל יש שיעור שונה או שהוא דומה לשאר העמים, ואם כן מה הוא?

תשובה: אכן כאשר ובחרתם מצורך אשר לכם להכיר באותו כוח סגולה אשר באה בכם, היינו אומרים כי אינכם מהווים את הערך אשר לכם מצורך אותו ערך אשר אתם נותנים לעצמכם.

ערך אשר ינתב הולמות, כאשר ותנתבו ערך שינתב הולמות, אכן אותה הכרה זו של ערך תנהל את כל אותם אלו אשר גבולות להם ומגבלות להם לבטא. ועל כן מתוך הכך כאשר ותכירו כי דרככם תצא אותה בשורה מצורך האור בכם לגלות, אכן תהיה השפעה, ואכן תהווה תגמול עבור כל אותם אלו אשר יכירו בכם מצורך אותה הכרה אשר אתם נותנים לעצמכם. האם הבנת?

 

שאלה: האם ילד או כל אחד אחר שרוצה ללמוד "חיבור למודעות על" בתקופה הזאת, אך מפחד והוא טוען שרוצה ללמוד כי פוחד למות, האם אפשר להתחיל בתקווה שיאהב ויתחבר לזה ויבין כמה אהבה יש לכם אלינו ואין פה מקום לפחד?

תשובה: היינו אומרים כי וכאשר כל אחד ואחד אשר, אכן חובר לפחד ממוות אין בו מהות משרתת. ומתוך הכך כאשר ותהוו בהם רגיעה כי המוות בא כאשר נשמה רוצה לצאת. ומצורך אותה בחירה ביציאה הינה קבעה את אותו מועד.

ועל כן כאשר וילמד את אותו "חוק קוסמי" מצורך אשר לו הן ילד או הן מבוגר ויכיר בידע אשר בא מתוך אותם אלו תכנים לנתב יומו, אכן יהווה הולמות וישרת. ומתוך אותה הולמות כאשר וכול אחד ואחד יכיר באותו כוח אלוהי אשר קיים בו, ויכיר בידע, ויכיר באותה תבונה אלוהית אשר ניתנה לו, ויכיר בערך של אותה הוקרה ב- יש, אכן היינו אומרים יבוא אכן שינוי ויבוא, אכן חיבור אל האור ובהולמות.

ועל כן אכן יש ללמוד דרך, יש להכיר בערכים ויש להכיל את הידע ולשרת עימו הולמות. האם הבנתם?

 

אורון: תודה רבה לבריאה היקרה על שיתוף הפעולה ועל הדברים היפים והברורים

.

תשובה: כאשר והבאנו לכם איכות, כאשר ונתנו לכם דיוק, כאשר ומיקדנו אותכם אל הנכון ואל האמת, עשו הדרך בבטחה, ועשו הדרך מתוך ה- יש אשר לכם, ומתוך אותה הכרה זו, אכן תכירו לדעת כי תהוו את הפריחה בהולמות.

ואנו האלוהות, אשר באנו בכם מאהבה, היו מבורכים לאדוני. תודה רבה.

 

לילה: תודה, וואו, איזה שאלות. מקווה שהבאתי תועלת, מקווה שנתתי כוח, מקווה שהשפעתי לצורך שינוי. ואכן תהדהדו את הידע, תעבירו תתחברו ל- יש, תתנו מעצמכם, תביעו נוכחות בכול מקום ותראו דוגמה מה הכלתם ואיך האור מנתב דרככם. תודה, תודה לכם.

 

אורון: תודה לך לילה, תודה לכולם, תודה לדורית רוה שהולכת לשכתב את השאלות, תודה לקרן עזר-אל שעזרה ותמכה מסביב, תודה לכול המנחים שלקחו חלק בתהליך הזה ולפרויקט הזה שבהמשך נמשיך ונבוא עם נושאים שונים ואני אשמח אם תעלו רעיונות בהמשך לעזור לנו, לעזור ללילה, לעזור לבריאה לכוון ולבוא עם מסרים המשכיים, אז המון תודה שננצל את האור ונאיר את כולם ונבוא מתוך ביטחון ואמת שיהיה ערב טוב ומופלא לכווולם. תודה.

 

* כפי שנאמר בתחילת התקשור, ניתן לפנות למנחים השונים לקבל הבנות והרחבות לגבי הנושאים שהועלו בתקשור ואף לשאול ולשתף באתר הקבוצה "חיבור למודעות על" הפייסבוק.

 

כל הזכויות שמורות  2020 © ללילה ברזסקי

תקשור עם האלוהות דרך לילה ברזסקי 22.3.2020 

שאלות ותשובות על מגפת הקורונה – תיקשור  לייב ב  f 

bottom of page