top of page

במהלך המפגשים של "חיבור למודעות על" אשר התקבלו מההדרכה עליונה הנקראת "אנו האלוהים", התחלתי לתקשר גם את המלאך "קריון". קריון מסר לי כי יעביר דרכי המשך מיידעים הנקראים "תודעה במרחב ובזמן" אשר יעצימו את ההבנות והכלים אשר הורדו וניתנו על ידי "אנו האלוהים".


ואכן, במפגש 36 של "חיבור למודעות על" קריון נתן ללומדים בקבוצה הכרה עימו ויצר עימם חיבור להמשכיות של המיידעים שלו אשר יוריד להם בסיום המפגשים של "חיבור למודעות על".

בכל מפגש קריון מוריד מידע אשר מתמיר הבנות וטיפול אשר נעשים בתוך המרחב והזמן ומתקנים בתודעה. כמו כן התלמידים שואלים שאלות וקריון נותן תשובות להבהרה ולהבנה לצורך.


במפגשים של קריון, יחד עם העברת התקשור מועבר התדר למשתתף ויוצר בו חניכה – טעינה ושיווי התדר על מנת להכיל, להשפיע ולהפעיל את הכלים אשר מתקבלים דרכו כדי להשתמש בהם.


על כן, כל הקורא ספר זה מקבל הבנות ומיידע בלבד, ללא יכולת תפעול או ביצוע. לכן, כל המעוניין לקבל מיידעים אלו ולעשות בהם גם שימוש, נדרש לקבל חניכה – הטענה דרך תדר אשר יועבר בתקשור על ידי המנחה.


כל המידע אשר תוקשר, נצרב על (גבי דיסקים, הוקלטו כקובצי שמע)  והובאו בספר זה כלשונו ללא פירושים או הרחבות. בספר זה הובאו 15 מפגשים ראשונים ובהם השאלות והתשובות במלואם.


קריון עדיין ממשיך להוריד מיידעים של "תודעה במרחב ובזמן" אשר בהם שמחת הקבלה והביטוי שגם אותם אקבץ לספר, לטובת אלו הרוצים לקבל.

 

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

תודעה במרחב ובזמן – קריון

bottom of page