top of page

דיסלקציה


"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

31/12/08


שאלה: מה הסיבה לכך, שיש לנו דור שנולדים עם הפרעות קשב וריכוז וסוגי  דיסלקציה למיניהם?


תשובה: כאשר ואותם אלו אשר הינכם מכנים דיסלקציה, אכן באים מתוך המואר אשר בהם. יש בהם איכויות אשר אין בהם את היכולת לבטא ויש בהם את ההכלה אשר אין באותם אלו, אכן לשרת.


ומתוך הכך, כאשר ונוצר בהם כוח אנרגטי להווה את אותו כוח, אכן להניע מצורך אותו תהליך חוויתי, אותם אלו אשר סובבים להם, מגבילים אותם מצורך אותה מציאות אשר אותם אלו סטנדרטים אשר הינכם מכניסים לאותה מסגרת.


ומתוך הכך, אכן בא הקושי באותם אלו להביע עצמם, להניע עצמם, להכיל עצמם. ומתוך אותו כוח זה, אכן נוצר הקושי בתהליך.


והיינו אומרים, חברו אל אותם אלו, דיסלקציה, מתוך המהות המשרתת. חברו אל אותם אלו מתוך הרצון אשר יביעו את אותה הכלה אשר להם ולהתמיר את אותם אלו סובבים להם.


ומתוך הכך כאשר ותתנו את אותו מרחב אשר לכם, להכיר בהם את האיכות אשר בהם, היינו אומרים, יניעו עצמם בשלמות ויניעו את אותם אלו סובבים להם לאותה התמרה לבטא.


ומתוך הכך היינו אומרים, ניזונים הן אלה והן אלו. ומתוך הכך בא השיווי בתדר. ואותה הכרה אשר לכם באותה מהות אשר הינכם מכנים דיסלקטיות, תבוא מתוך בחירה הולמת, משפיעה, תורמת, והיינו אומרים אפילו מוארת. ומתוך הכך יבורכו. האם הבנתם?


כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

bottom of page