top of page

"מסר לראש השנה"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

17/09/06

שלום לכם "אנו האלוהות", 

מביאים בכם הבנות לצורך אותם יישומים באותו תהליך אשר בו התמרה לבקש. ומתוך המואר אנו ניידע איכות זו, אשר תבוא לטובת הכלל: 


כל תהליך אשר בא בכם מצורך אותה שלמות אשר תעשו מתוך הרצון, יקדמו בכם את הטובה אשר תוּבע באותה שנה אשר באה בכם.


כאשר ואותה מודעות אשר באה בכם, דרך הצורך והשינוי לתגמל עצמכם, אל אותה מהות חדשה, אשר תקצר לכם הדרך בנתיב הקושי אשר לכם בחיי היום יום.


ומתוך אותה הכרה זו, כאשר ותבורכו באותו רצון וצורך השינוי באותה מודעות לכם – למודעות אשר באה מתוך המואר, יובא בכם אותו מהלך אשר השינוי יחזק בכם כוח ועוצמה בריאות ומהות בכל מהלך בחייכם.


ועל כן, יבורכו אותם אלו אשר בדרך ובדרך צועדים מתוך הרצון לשינוי – שינוי אשר בו התמרה ואיכות.


ומתוך הכך ומאותה קבלה אשר תחברו לה, היו מבורכים בעוצמה אשר בה הוכלתם.


* הביאי בהם ידיעה זו ותבורכו לאחד.

bottom of page