top of page

קריון

הכרה מתוך בחירה

הכרה מתוך בחירה – קריון + אנו האלוהים 12/12/09 ב- 12.12.09 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עימי, לכבודם התקבל מסר וטיפול ע"י קריון. בחלק השני "אנו האלוהים" ענו על שאלות לחץ/י להאזנה לחלק הראשון לחץ/י להאזנה לחלק השני "הכרה מתוך בחירה" שלום לך, שלום לכם. אני קריון באהבה רבה בא אליכם מצורך אותו תהליך אשר...

להמשך...

מסר לתלמידים לשנה החדשה

מסר לתלמידים לשנה החדשה – קריון 31/01/08 שלום לך, שלום לכם. אכן אני קריון באהבה רבה מבטא את אותם אלו איכויות אשר לכם לבקש דרך אותה שנה. כי וכאשר חברתם לאותה שנה, אותה השנה תהייה מבורכת לכם מצורך התהליך. כי אותם אלו איכויות אשר ירדו בכם תשרתו עצמכם מתוך הנכון ומתוך ההולמות. מתוך הכך תרגישו...

להמשך...

המיידעים "תודעה במרחב ובזמן"

על המיידעים "תודעה במרחב ובזמן" – קריון 27/7/06 "שלום לכם, אני "קריון" באהבה רבה מבטא בכם צורך וביטוי הולם. ועל כן מתוך הקיים אני פונה אל אותם אלו קוראים להוות בהם התמרה דרך "תודעה במרחב ובזמן" להוות בכם דרך – דרך הרצון לקבל. כי וכאשר אני מגיע באים עימי כל אותה משפחה אוהבת לצורך השינוי...

להמשך...

הפצת מיידעים דרך גישור וקישור

הפצת המיידעים דרך גישור וקישור – קריון 12/07/06 מסר למנחים, תלמידים ומטפלים של "חיבור למודעות על", שהתקבל בתקשור מפגש 18 של "תודעה במרחב ובזמן" על ידי "קריון", לצורך גישור וקישור בנושא הפצת המיידעים של "חיבור למודעות על" דרך הספרים: "כאשר ולכם ידוע אותם אלו "אנו האלוהים" הביאו בכם את אותם תדרים ואת אותם תדרים תשלחו...

להמשך...

החיבור בין כלי עידן האדמה ועידן חדש

החיבור בין כלי עידן האדמה ועידן חדש – קריון 17/06/06 קבוצת "אנו האלוהים" הורידה מיידעים רבים במסגרת "חיבור למודעות על" אשר תוקשרה על ידי לילה. קבוצה זו נתנה כלים אשר בהם עוצמות אשר יישומם בא מתוך הקלות והפשטות. לאור זאת, מספר תלמידים, אשר למדו ולומדים במקביל ל"חיבור למודעות על" גם מידעים נוספים של עידן חדש...

להמשך...

bottom of page