top of page

עוצמת מעגלי האור

כפי שהתקבל מאת אל אלינוס במפגש 105

דורית רוה


אנחנו המעגל הראשון לומדים מיידעים אלו מזה כשש וחצי שנים.

כבר מהמפגש הראשון דיברו איתנו "אנו האלוהים" על רגש גבוה ומחשבה מוארת.


מה הם אותם רגש גבוה ומחשבה מוארת, על כך קיבלנו הבנות במהלך כל אותם שנים שאנו לומדים "חיבור למודעות על" הן "מאנו האלוהים" הן מקריון, הן ממעוצת ה- 12 וכמובן מאל אלינוס אשר סיכם לנו את הנושא וקרא לו "עוצמת מעגלי האור". אל אלינוס נותן לנו הבנות נוספות של כל אותם ערכים מעבר להבנה הרגילה אותה אנו מכירים.


מעגלי האור הינם אותם ערכים – מושגים – ביטויים אשר עימם ודרכם אנו פועלים ביום יום. באותם ערכים, באותם מושגים וביטויים יש הבנה רוחנית אשר עוברת מדור לדור, ומסייעת לאנושות באותם רגשות גבוהים ומחשבות מוארות להתקדם ולהתמיר עצמם, וכך גם יכולים לבוא מתוך בחירה הולמת בחווית החיים.


ערכים אלו והבנות אלו אשר קיבלנו, יש בהם חשיבות ודרכם אנו יכולים לקבוע סדר עדיפויות נכון, להיות ולהתהוות ולהשתמש, כפי שאומר אל אלינוס ואני מצטטת: "אני חובר דרך אותה אמת, דרך אותה אהבה אשר קבלתי".


אנחנו ניקח אחריות על אופן התנהלותנו ואז גם נוכל ליצור שינוי והתחדשות. כאשר אנו מתנהלים מתוך אותם ערכים, אנו נמצאים במודעות, ויכולים להניע כל תהליך מתוך התבוננות והקשבה, ומגלים גם את העוצמות הטמונות בנו.


הרגש הגבוה והמחשבה המוארת מסייעים לנו:

א.   להתמיר עצמנו,

ב.   להבין המטרה לשמה באנו.

ג.   להבין מה היעד והיעוד שלנו.

ד.   להכיר ולהוקיר את האיכויות שקבלנו.

ה.  להכיר את היכולת לחבור לאינסוף ידע ולאין סוף אפשרויות המצויות בתודעה.

במהלך כל שש וחצי שנות למידה המודעות שלנו עלתה ואפשרה לנו להבין עד כמה אמת ונכון יש באותם מיידעים אשר קבלנו מאז "אנו האלוהים" דרך קריון, דרך מועצת ה- 12 ועד לאל אלינוס.


איכויות אלו שהוכלו בנו ואשר אימצנו דפוסים אלו להתנהל בהם ומתוכם, יצרו השפעה גם על הסובבים לנו ואשר גם הם אט – אט מאמצים את אותם דפוסים אלו של הרגש הגבוה והמחשבה המוארת.


כאשר יש הבנה, קל יותר להתמודד מול תהליכים, להודות על אותו שיעור ולמידה, ואז יש גם הפנמה בתהליך והתמרה נדרשת. כאשר אנחנו ברגש גבוה, תבוא התמרה והתפתחות נוספת.


אל אלינוס ברוב חסדו סיכם לנו את אותם מושגים – ערכים ביטויים של רגש גבוה ומחשבה מוארת דרך אותם "מעגלי האור" 

והרי לכם אותם לפי ה- א' ב' ועד ל-ת'.

א – אהבה ואמת.

ב – בחיר"ה – כאשר אל אלינוס מראה לנו את הקוד המצוי באותה מילה, והכוונה היא שכאשר אנחנו בוחרים מתוך חווית חיים בה יש לנו רצון להתמרה. ובמילים של אל אלינוס: "בריאת חיווי יש רצון התמרה"

ג – גילוי – לגלות את הכוח האלוהי ואיכויותיו הטמונות בנו.

ד – דבקות.

ה- הכלה – הכלת האיכויות והתדרים.

ו – וודאות.

ז – זוהר – בכול נשמה קיים זוהר, ואותו זוהר מחזק אותנו ומתָחזק אותנו.

ח – חירות.

ט – טוהר.

י –  יושר.

כ – כנות.

ל – להט – להט הינו כוח אשר בו נתינה וקיים בו רצון לעוד להכיל. יש בו כוח מתגמל

מ – מודעות – להכיר באיכויות שקבלנו דרך "אנו האלוהים", קריון, מועצת ה- 12 ואל אלינוס, להבין כי היום אנחנו ישות אחרת, בה קיים האור  ואיכויות לשרת.

נ – נכונות – להיות בנכונות לבטא את האור, לבוא מתוך אהבה טוטאלית.

ס – סבלנות – נדרשת לנו סבלנות רבה ואורך רוח בדרך הן לנו בהתפתחות והן לנו מול אלו אשר סובבים לנו ואשר עוד דרך ארוכה לפניהם. גם סבלנות הינה קוד, אל אלינוס נותן לנו את ההבנה כי סבלנו"ת הינה: "סברון בו רצון להביא נכונות ותמורה". סיברון מלשון תקוה, תוחלת.

ע – הערכה.

פ – פתיחות.

צ – צדק, כאשר אנחנו בפתיחות, אנחנו מבינים כי מגיע צדק לכול אחד, בהתאם לרמת ההתפתחות והמודעות בה נמצא.

ר – ראיה, הראיה המחברת אותנו אל חמש החושים הפנימיים לראות

תהליך, לראות מציאות ולראות את "האני" אשר בתוכנו.

ש – שלמות.

ת – תודה , תהילה.


כאשר נכיר, נבין, אנו הלומדים, נדע ונראה את העוצמה שבמעגלי האור, נדע כי הם קיימים בנו מ- א ועד ה- ת'. 


נוכל לחבר להם עוד איכויות אשר בהם קיימת אותה אהבה טוטאלית אשר הבורא משלח בנו

נהלך מתוך מחשבה, ציטוט: "אני, בי קיים כוח בורא אשר כל אותם מעגלי האור מנותבים דרכי". כאשר מחשבה זו מהדהדת בנו, כאשר יש בנו קבלה ואהבה, והכוח האלוהי בא בנו, מברך אותנו אל אלינוס ביחד עם "אנו האלוהים" קריון ומועצת ה- 12 בכך שבא בנו שבח ותפארה.


הם – הבריאה מודים לנו על האיכויות שאנו מוכנים לקבל דרכם, ומעניקים לנו אהבה שאינה מתכלה.


ואני אומר תודה לכם על ההקשבה ותודה לבריאה, לאל אלינוס וכול המלווים על האיכויות התדרים וההבנות אשר קיבלנו מהם. תודה.

bottom of page