top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני נחמה אידו

ישוב: תל אביב, פירנצה

הנחיה בקבוצות או פרטני

לימודים מקוונים (זום, סקייפ)

טלפון 052-5505500

דואר אלקטרוני nehama19@gmail.com

״חיבור למודעות על "

פותח  צוהר לעולם הרוח, ידע ברמת הנשמה, חיבור למהות נשמתי.

תוכנת הידע מאפשרת ריפוי פנימי והבנה של מהות ורצון הנשמה,

הפוטנציאל  להכיל בכל אחד החובר לתהליך זה.

אני הווה מהות חיי בשמחה

תודה רבה

bottom of page