top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

שלמה (שלומי) קאופמן

ישוב: חיפה

הנחיה: פרטנית| קבוצות| לימודים מכוונים ( zoom, teams, google meet)

טלפון: 050-4025266

דואר אלקטרוני: shlomik101@gmail.com

החיים אינם גילוי, החיים הינם בריאה.


אני מזמין אתכם לחבור עימי, ללמוד וליישם את המיידעים ולהביא חייכם אל הנכון והמואר עבורכם.


שלמה.

bottom of page