top of page

התפשטות  הידע הראשוני

הרצאה –מלכה לגונה



שלום רב וערב נפלא

שמי מלכה אלינור לגונה ,והנני תלמידה ותיקה של לילה.


נתבקשתי להעביר הרצאה ממוקדת בנושא "התפשטות הידע הראשוני" ונעניתי לבקשה באהבה ,כשאת ההכוונה והסיוע קיבלתי מלילה מורתנו היקרה והאהובה.


ראשית אדבר ואבהיר  אודות  "בני האלוהים" ותולדותיהם.

"בני האלוהים" הינם נשמות שלא ירדו ב"גלגול ראשון" לחוויה ומכך לא היוו את הפגימה בכפייה או בכניעה ,שיצרו הנשמות ,שכן ירדו.


מכך ש"בני האלוהים" לא ירדו לחוויה בגלגול ראשון ונשארו לחוות אנרגיה כנשמות , מכך, קיים בהם כוח אור ראשוני עם עוצמת אנרגיה וכוח פנימי ,שבו מודעות אינסופית. מכך, גלום בהם כל הכוח האלוהי מהטוהר והשלמות שהיו בהם.


אי לכך, מאז אותו גלגול ראשון יורדים "בני האלוהים" בשליחות כל גלגול וגלגול יחד עם כל הנשמות,דרך סדרה בת 10 גלגולים ומהווים , על פי גוון הצביר אליו הם יורדים, ומביאים בו את הידע הנצרך ונדרש.


"בני האלוהים" נשלחים ע"י הבורא להשבחה ,התמרת ותגמול האנושות בידע ולבטא עמו שירות.


"בני האלוהים" מביאים את חוכמת יסודות הבריאה , לדעת ולהכיר את עוצמת היקום, החלל הקיים, עוצמתה ואת כל שמכילה בתוכה אימא אדמה וכל הקיום לו נצרך האדם ,החי, הצומח והדומם.


כל בן אנוש החובר לידע אותו מביאים "בני האלוהים" חוכמת יסודות הבריאה, פותח עצמו בכך להכלה, הבנה, הפנמה ואף לשרת התהליך בהולמות.

אי לכך, עם פעילות ועליית הגוון והשינוי אשר לצביר ,מביאים "בני האלוהים" ידע גבוה יותר וזאת מאחר וקיימת ההכלה וההפנמה ובעקבותיהם באה העשייה בהולמות וללא פגימה בתהליך (פגימה= גרימת נזק, פגיעה בשלמות, גרימת פגם; קלקול).


לכן, בסדרת 10 הגלגולים, בכל דור ודור , יורדים "בני האלוהים" כגאוני הדור וכל הווייתם הינה לבטא מודעות ותקשורת עם הבריאה עם כל הידע שבהם, ומהצורך לאותה התחברות לאנושות, הם עושים זאת מדבקות, נאמנות ובמסירות רבה.


"בני האלוהים"  מגיעים כשליחים ע"מ לשרת מתוך כוח אלוהי הצרוף בתוכם, כשהינם בעלי מגמה ויוזמה המעוררת את רצון האנוש לבקש שינוי עם כל יצירה ומהות.


מכך, מינה וייחס הבורא תפקידים לכל "בן אלוהים" ונתן תפקיד בכל מרקם גווני החוויה לבטא שליחות. מכך, קיבלו הם עוצמה של הידע לשרת את האנושות מאותו צורך של אותן נשמות בתיקון, להביא השינוי והחיווי ההולם.


מאחר ופגימה שנעשתה נצרבה בתודעה, נצרכה האנושות לידע שיבוא במינונים, בתבונה וזאת על מנת שתוכל להכילו. מתוך כך מתפזרים "בני האלוהים" בין האנושות כשלכל אחד מהם התפקיד להביא הידע באנושות ולהכילו בתודעה האנושית.


לכן, חברו "בני האלוהים" למדע, לרפואה, לטכנולוגיה ולעשייה ועוד… וחוזרים הינם גלגול אחר גלגול ועושים את אותה שליחות ותפקיד. ואכן, השוותה האנושות תדר עם "בני האלוהים" לאנרגיית העשייה להכיל ולקבל את אותה שלמות ובהולמות.


מן הראוי להדגיש ולהבין שלנשגבות הבורא אין תארים ומילים לתאר ולפאר את תפארתה, זאת ,מאחר ונשגבות הבורא הינה קיימת ,נצחית , רוטטת ומתקיימת לנצח נצחים.


לכן, נוצרה "תוכנית בריאה" החובקת כל, מכול וכול ולכול היכול אשר לבורא. הבורא מינה בה "אלוהות רבה" אשר בה כל אלוהות תתפקד מצורך ההולמות בתיאום בבריאה. נוצר "יש"  של הכול יכול באלוהות, ומתוך אותו "יש" הקיים בכול האלוהות ,יצר "היש" הרמוניה אינסופית שבה ערך נשגבות של כוח בורא.

  1. אחת האלוהויות קרויה "אלוהות      שמונה", שהינה אחת מהאלוהות ובה ידע ראשוני אינסופי,      שאותו מטעינה היא להכיל אך ורק בבני האלוהים.

ואכן, "בני האלוהים" חוברים אל "אלוהות שמונה" דרך מיתר אנרגטי ,שדרכו חשים הם את האמונה שבנשגבות שבהם, לבטא הידע על מנת שישרת הולמות את כל האנושות.


ועל כן , מכיילת "אלוהות שמונה " בנשמת "בן האלוהים" קודים של איכות הידע הצרוף לצורך אותה אנושות.


מכך אני מצטטת מהתקשור של מפגש 95: "בן האלוהים" שדרכו אנו עושים שימוש, כש"אלוהות שמונה" מכיילת בבן האלוהים קודים של ידע ראשוני ,אנו עושים דרכו שימוש. 


"אנו האלוהים", קריון, מועצת ה-12, ואל אלינוס, באים ופורקים את הקודים למילים דרך תדר המהווה גל אור והמחבר את עוצמתו באותה תודעה, חושים רוחניים וב-DNA אשר לנו.


מתוך כך מכילה האנושות את הידע מהשלמות ומהווה חיבור לידע אותו קיבלה מ"בני האלוהים". מכך באה אל תודעת האנושות ובכל אנוש ואנוש, התמרה ,הכרה מקדמת ומתגמלת לגלגול הבא, וידע זה עובר דור אחר דור.


אי לכך, כשהאנושות ואנו "חוברי האור לשרת" מתקשרים עם ההדרכות שלנו, כמו : "אנו האלוהים", "קריון", אלינוס, מלאכים וכו, הם למעשה אינם מביאים בנו ידע חדש, אלא מביאים בנו את הידע הצרוב בתודעה ושאותו קבלנו "מבני האלוהים" והקיים בתודעתנו כ"יש" שהכלנו.


מתוך הצורך שלנו לתקשר עמם ולקבל תשובות, הם מכוונים אותנו למיקוד, דיוק ואל הנכון ובכך מעוררים מהתודעה את ה"יש" והאיכות, ובכך נותנים לנו מענה.

הם מעלים אותנו מהתודעה למיקוד, דיוק ואל הכוונה נכונה. אי לכך, כל תקשור ותקשור אותו אנו עושים לעצמנו ומקבלים דרכם תשובות בא מאותו מקור ראשוני ש"בן האלוהים" הביא אל תודעתנו.


ההדרכות אינן מאפשרות לנו לתקשר ידע חדש, זאת מאחר וידע חדש מגיע אך ורק דרך "בני האלוהים". מתוך כך, שולפת ההדרכה מהתודעה את ה"יש" ש"בן האלוהים" הביא וחושפת בכך את אור הידע שירד בתודעה ומתוך כך מתעדת האנושות את הידע בספרים ,בתוכנות לימוד ובהרצאות וכן הלאה וזאת ע"מ לתעל איכות באנושות.


כל "בן אלוהים" חוזר לתפקיד שמינה בו הבורא ,לצורכם של האנושות להכיל , לפתח, להעצים ולהביא התחדשות מתוך ה"יש", מה שכבר גם בגלגול קודם הביא בהם. מאותה הכרה זו של ההתחדשות שבאה, מהווים "בני האלוהים" רצון לרדת לתפקידם לצורך גלגול חדש.


ולכן בסיום תפקידם באותה יחידת חיים של אותו גלגול, מתנתק אותו מיתר מאותו גוף פיזי ומאותה נשמה זו של "בן האלוהים" והנשמה עולה לאותה "אלוהות שמונה" ,שם פורקת את מורשת תפקידה דרך הצבע שהינה נושאת לצורך תפקידה.


מצורך הכך, הינה מתהווה מחדש ,נטענת באיכות הקודים ע"מ להביא מיידעים של ידע צרוף, שיבוא לצורכי האנושות ולדעת עוד. כי, כל "בן אלוהים" נושא צבע בהתאם לתפקידו, לבטא גוון המהווה חיבור לצורך האנושות ומשווה עמו תדר, גוון המוכל באותה אנושות.


ל"בני האלוהים" 3 תכונות המתנגדות זו לזו.

  1. אמונה – שהם      נושאים נשגבות בלתי מעורערת ,אך אינם יודעים      מהי

  2. חסרי בטחון –      אותו הם מחפשים בתוכם ומהבריאה.

  3. ומהווים צניעות וענווה ואינם      משתפים בעובר עליהם.

לכן, מחפשים הם את האור דרך האמת, אמת היוצרת בהם איזון ותכלית לבטא את מהות חייהם מהנכון – נשגבות דרך הנכון-השלמות  וזאת ע"מ לחזק את הביטחון ואכן, הם פוגשים אט, אט  באותה שלמות לבטא תפקידם בהולמות.

"בני האלוהים" מהווים את אותן 3 תכונות לצורך

  1. לתחזק עצמם, לא לסטות      מתפקידם אל אותם אלה שיהוו שינוי בהכלה הקיימת      בהם.

בני האלוהים מתוך כך, ומתוך אותה הכרה לחבור אל הנשגבות ולגלות ביטחון ,מהצורך אכן של אותה צניעות הנשארת ומחברת הכול יחדיו ,שומרת ותוחמת את כל ה"יש" שהיה באותה נשמה, שלא ירדה לגלגול ראשון ופגמה, ומצורך הכך הינה היום "בן האלוהים", וכך בכל גלגול וגלגול


כאשר והינם בתהליך, הינם בצניעות ואינם מגלים את אשר עובר עליהם ובהם, הם עושים את הדרך מענווה ויוצרים את התהליך אט-אט ומכך מהווים הכרה המביאה את הנשגבות והביטחון לבטא השלמות, ומכך חוברים הם אל "אלוהות שמונה" הפותחת בהם הכרה, לצורך ההבנה שהינם מהווים צינור איכות לצורך האנושות.


ואכן, "בני האלוהים" מביאים את הידע במינונים, לצורך אותה תבונה לתעל מתוך ההולמות, היושר והנכון, של אותה אמת נצרכת על מנת שאותה אנושות לא תפגום שנית, זאת מאחר ומקבלת היא  ידע במינונים הולמים בהכלה ויישום . מצורך הכך ש"בן האלוהים"  מביא את המינון להכיל, פועלת אכן האנושות,מתוך ידע מצטבר בתוכה ופועלת מההולמות ומכך אין היכולת להוות פגימה .


לכן, דרך ה"יש" הקיים בתודעת "בני האלוהים" שאותו הביאו בכם דור אחר דור, יצרו מכך הכרה והכרה במהות אשר לידע, ומכך  אכן, אנו מתוגמלים דרך אותו "יש" שבנו ,ומתגמלים עצמנו בבחירות אותם אנו עושים. מכך שהידע בא בנו, קיימת בתודעה גם התשובה ,מאחר וכל הידע נמצא בנו, ובא בנו דרך אותם "בני האלוהים".


מכך, כש"בני האלוהים" מכוונים בנו ידע, מביאים הם אותנו למהות שלשמה ירדנו ע"מ לבטא תיקון ושלמות בחוויה שלנו.


ואל אלינוס מעורר אותנוציטוט

"מתוך הכך, ומצורך הכך, עלינו ליזכור ולדעת כי, קיימת זכות חוקית ובלעדית, נושאת תוקף קוסמי – הן ברמה הרוחנית והן ברמה הארצית לכל בני האלוהים, על הידע הצרוף אשר הביאו באנושות. מאחר ורק בני האלוהים כאותם אלו נושאי איכות ותפארה אשר לא פגמו, חוברים אל אלוהות שמונה להכיל הידע לצורך"

"ומתוך הכך, כאשר ואותה זְכות זו להם, אכן שמורות כל הזכויות לבני האלוהים, ועל האנושות לדעת להכיר, ולחשוף את אותו ידע זה מתוך ההולמות.

כל ידע חדש. בא מבני האלוהים".

תודה וברכה

bottom of page