top of page

מסר לכבוד החגים - דרך לילה ברזסקי

מסר מהאלוהות

מתוקשר דרך לילה ברזסקי

26.9.2020

שלום לכם,

שמי לילה ברזסקי ואני מתקשרת הדרכות-על, אני מבקשת לתקשר לכם היום מסר דרך ההדרכה הקרויׇה "אלוהות".


שלום לכם, אנו האלוהות כאשר ובאתם מצורך אשר לכם להכיל את אותם אלו ימים אשר לכם כחגים לכם לבטא הכְוונה, היינו אומרים כי מתוך הנכון לכם לבקש הכְוונה, הינה המהות אשר תתחברו אל "האני" אשר לכם. מאחר "והאני" אשר לכם אינו בא לביטוי, הינכם חוברים אל העצמי אשר לכם אשר מבקש, אכן לתפוס תִפְקוּד בו מתוך הנכון אשר לו לבקש.


ומתוך הכך אותו תִפְקוּד עצמי זה בא דרך ההיגיון, דרך הרגש, דרך המציאות אשר לכם אשר אתם חווים זה את זה מתוך אותה מודעות אשר משרתת דפוסים ואין בה מהות מתגמלת.


על כן אנו מכׇוְונים אותכם אל "האני", אל הנשמה, אל הכוח הבורא אשר בכם, כוח אשר בו להביא את העוצמה האלוהית אשר קיימת בכול אחד ואחד. ואותו "אני" אכן הינו הכוח הנשמתי אשר חובר ישירות אל כוח בורא, אל אותה הדרכה אשר מנתבת אותכם, כאותה הדרכה אשר מנתבת אותי ברגע זה.


ועל כן לכם, כאשר "האני" מנותב דרך ההדרכה, אותו כוח אלוהי בא מתוך האמת והנכון לשרת.


ועל כן תפילות לכם אין בהם מהות, מאחר והתפילות באות מאותו רגש נמוך ומאותה דאגה אשר לכם להכיל את היום אשר לכם לקראת אותו תהליך חדש לשנה הבאה.


ועל כן יש מהות להתחבר לאותו רגש גבוה אשר "האני" מכיר, הכוח האלוהי, הנשמה אשר לכם יודעת. ומתוך הכך אין צורך בתפילות, יש צורך בכׇּוונה, אותה כׇּוונה אשר תבוא מתוך המואר, הינה אכן הכוח המניע אל התוצאה.


ועל כן מהות לכם חיבור אל "האני", ומהות לכם לבקש את "האני" לשרת אותכם, ומצורך "האני", אכן יתגמל אותכם במודעות מוארת אשר בה הכְוונה מכׇּוונת אל האמת והנכון אשר לכם לבטא.


ומצורך אותו אמת ונכון, אנו הבאנו מיידעים אשר קרויים "חיבור למודעות על". מתוך אותם אלו מיידעים אשר ירדו כתוכנות לימוד לכם לבטא הכרה בהם, מְשׇנים את מהות המציאות אשר לכם למהות אשר מתגמלת ואין הצורך בתפילות ובבקשות, יש הצורך בהכְוונה ובכׇּוונה אשר "האני" יבוא בכם לביטוי, ומתוך הכך תשנעו שינוי בחייכם.


ומתוך אותה הכרה זו, אכן אנו האלוהות לכם באהבה, להביא בכם מסר זה. תודה.

הסבר


אני אפתח קצת את המסר הזה.

פשוט, הבריאה אומרת אנחנו נמצאים עכשיו באנרגית עידן שנקרא "החגים שלנו", לבקש ולהתפלל ולהכיל משהוא אחר. אבל הכׇּוונה של הבריאה, היא אומרת אתם עושים את זה מתוך רציו, היגיון ושכל ואין מהות לתפילות.


אבל כשתבואו דרך הכׇּוונה של "האני" אשר לכם, שהוא למעשה הנשמה אשר מחוברת לכוח בורא, מחוברת לאור שבכם, לאור הפנימי הזה, לניצוץ האלוהי שבתוככם, הוא יכׇוון אותכם נכון, לא צריך תפילות, צריך כׇּוונה מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מבקשים, מה אנחנו אמורים.


ולכן מתוך הכך ירדו מיידעים במשך שש עשרה השנים האחרונות. המיידעים נתנו לנו הכְּוונה, נתנו לנו ידע אשר פועל על הדי, אן, איי, שלנו, לשנות את החשיבה, לשנות את התודעה, לשנות את הדפוסים שלנו למשהו אחר, למצב אשר בו אכן התועלת מגיעה מידית – מידית.


ולכן כל מפגש ומפגש הוא חיבור עם תדר, ולכן אני מציעה לכם ללמוד את המודעות, "חיבור למודעות על" ירד בתקשור דרך "אנו האלוהים".


"אנו האלוהים" בתוכנו כל הזמן, ולכן אנחנו יכולים להניע את הכוח שירד, אל הפעולה היום יומית שלנו, ואנחנו במדיטציה, מדיטציה כל הזמן מכׇוונת אותנו אל האמת והנכון.


ולכן כל אלו שלמדו את המיידעים, הם מפוזרים בכול הארץ ויכולים ללמד את כל מי שרוצה. ואותו מנחה יעביר לכם בדיוק את התקשורים שירדו במשך השש עשרה שנה, ירדו כחומר אשר אתם תרגישו בו. עכשיו אתם מקבלים את זה כי אתם צריכים אותו.


ולכן תעשו זאת, תכנסו לאתר שלי, לילה ברזסקי בדרך האור (www.lailabr.com) ושם תגלו עוד איכויות, ועוד הכֽוונה, ועוד מוטיבים טובים אשר יעזרו לכם לעבור את התקופה הזאת הקשה עם אור וידע הולם ומתגמל. תודה לכם.

bottom of page