top of page

חדש באתר

כאן תוכלו למצוא את התכנים העדכניים שהועלו לאתר

מסר לכבוד החגים - דרך לילה ברזסקי

''מסר לכבוד החגים''

26.9.2020

laila.jpg

שלום לכם, אנו האלוהות כאשר ובאתם מצורך אשר לכם להכיל את אותם אלו ימים אשר לכם כחגים לכם לבטא הכְוונה, היינו אומרים כי מתוך הנכון לכם לבקש הכְוונה, הינה המהות אשר תתחברו אל "האני"

תקשור לייב בפייסבוק עם האלוהות - דרך לילה ברזסקי

''התנהלות מתוך המואר''

31.8.2020

laila.jpg

ועל כן כאשר ובאנו בכם היום מצורך אשר לכם לתת מענה ומהות בה לשרת אותכם, אותו מענה ומהות יתנו לכם, אכן תכלית אשר תשנע אותכם קדימה מצורך אשר לכם להכיל את העוד.

bottom of page